English Türkçe için tıklayın
Yandal Programları
Mühendislik Fakültesi yandal program başvuruları ilan edilen tarihler arasında dekanlığa yapılacaktır. Başvuran öğrencilerin genel not ortalaması (GNO) en az 2.75 olmalıdır. Başvuru için dekanlıktan edinilecek dilekçe formunu doldurmak ve bir not belgesi eklemek yeterlidir.
Halen Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliği ve Üretim ve Servis Sistemleri-Endüstri Mühendisliği Yandal Programları bulunmaktadır.  
 
Boğaziçi Üniversitesi Yandal Yönergesi'ne aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Yonergesi.aspx
 
2012-2013 akademik yılı 1. Dönemi yandal başvuru tarihleri 16 Temmuz 2012 – 7 Eylül 2012 arasında olup kontenjan 3 kişiliktir.
 
Bölümümüz tarafından sunulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yandal Programı:
 
Toplam ders sayısı (Kredi): 4 zorunlu (13 kredi) + 2 seçmeli (5-8 kredi)
 
Zorunlu dersler ve kredileri:
EE202* (4)
EE333 (3)
EE352 (3)
EE373 (4)
 
Seçmeli dersler ve kredileri (iki ders seçilecektir):
EE 334 (4)
EE 142 (2)
EE 374 (4)
EE 304 (3)
 

*EE 202 dersinin önkoşulu EE 201 dersinin muadili olan EE 210 dersi ile de sağlanabilir. 

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login