Click for English Turkish
Elektronik, Aygıtlar ve Mikroelektronik


  Back to Top

1.Sayısal Tasarım Mühendisi
Bu, sayısal devrelerin ve sistemlerin tasarımını içeren bir mühendislik konumudur. Sayısal tasarım mühendisi, bir ürünün tasarım döngüsünün tanımlama/ihtiyaç analizi, mimari tasarım, uygulama, birleştirme, doğrulama ve kalite güvencesi aşamalarında çalışır ve sorumluluk alır.


2.Optik ve Lazer Teknolojisi Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu optik ve lazer teknolojisi ile ilgilenmektedir. Optik ve lazer teknolojisi mühendisi daha çok telekomünikasyon alanında optik ve lazer sistemlerinin tasarımı, uygulaması ve sistem birleştirmesi ile ilgilenir; optik ve lazer sistemlerini düzenler, elektronikle çalışır, deneysel verileri çözümler, analog ve sayısal elektronik sistemlerle çalışır. Hem kuramsal hem de deneysel tecrübe esastır. Elektronik planlama, optoelektronik, geometrik optik, fotonik güvenlik ve yarı iletkenler konularında bilgi gereklidir.


3.Sistem Tasarım Mühendisi
Bu pozisyon elektronik bir ürünün yaşam döngüsündeki geliştirme aşamasına giriş seviyesinde bir mühendislik pozisyonudur. Tasarım aşaması, ürünün prototiplendirilmesi, doğrulama ve yazılım ve donanım test aşamaları sistem tasarım mühendisinin sorumluluğu kapsamındadır. Mühendis, mühendislik tasarım grubunda çalışır ve ürünün yaşam döngüsünün proje müdürüne rapor verir.


4.Elektronik Tasarım Mühendisi
Bu pozisyon şunların bir yada daha fazlasının tasarımından sorumludur: mikrodalga çipleri/devreleri/elemanları; mikrodalga çipleri ve elemanlarını içeren mikrodalga modülleri; sayısal devreler; IF ve daha düşük freakanslarda çalışan düşük frekans analog devreler; mekanik montajlar; test tesisatları; ürünün tasarımını, montajını ve testini tamamlamak için gereken donanım. Devre tasarım teknikleri ve tasarım yazılımı bilgilerini kullanarak, mühendis devre simülasyonu, çzöümlemesi, doğrulaması, devre düzenlemesi, paket tasarımı ve devrenin şematiği, detaylı performans verisi, mekanik çizimler, düzen çizimi, ve diğer uygun biçimlerde dokümantasyonlama yapar.


5.Sayısal Yazılım Tasarım Mühendisi
Mikroişlemci tabanlı, karmaşık radyo frekansl sayısal denetim ürünlerinin donanım tasarımı, geliştirmesi, birleştirmesi ve doğrulamasından sorumludur. FPGA ile birlikte çeşitli sayısal I/O ve analog aygıtları kullanarak sayılsal tasarımla ve uygulamayla ilgilidir. Pozisyon ayrıca, A/D, D/A, güç kaynakları and analog donanımlarda sinyal kondisyonlama devreleri hakkında bilgili olmayı gerektirir.


6.Elektronik Araştırma ve Geliştirme Müdürü
Bu idari pozisyon Elektronik Mühendsiliği’nin belirli bir alanında yoğunlaşmış araştırmacıların yönetimiyle ilgilidir. Proje planlarını, testi ve doğrulama süreçlerini ve birleştirme işlemlerini denetlemeyi gerektirir. Pozisyon ayrıca iyi kişilerarası beceri ve proje yönetimi kapasitesi gerektirir.


7.Sayısal Tümleşik Devre Tasarımcısı
Bu mühendislik pozisyonu sayısal tümleşik devre tasarımının değişik aşamalarında yer alır: sistem seviye tasarımı, RTL(Sicil Transfer Seviyesi) tasarımı ve fiziksek tasarım. Sistem seviye tasarımında, tasarım fonksiyonel olarak C/C++, MATLAB, Simulink gibi yüksek seviye programlama dilleriyle doğrulanır. RTL tasarım aşaması sırasında, sistem seviyes tasarımına uyan sayısal devrenin gerçekçi tavrı tasvir edilir. Fonksiyonelliği doğrulamak için mantıklı simülasyonlar yapılır. Fiziksel tasarım aşamasında, RTL tasarımı mevcut mantık geçitlerinin kütüphanesiyle ilişkilendirilir ve çip tasarımı yaratılır.


8.Elektronik ve Optik Eleman Test Mühendisi
Bu pozisyon bank-seviye testi ve elektronik ve optik elemanların ve FPGA’leri, mikrodenetleyicileri, yüksek-hız mikrodalga/RF elektronikleri, yüksek-hız mikrodalga/RF test takımlarını, akort edilebilir lazer montajlarını, açık optik fiberleri, elektronik kutuplaşma denetleyicilerini, optoelektronik aygıtları(LED, güneş pilleri gibi) içeren alt sistemlerin yeterliliğiyle ilgilenir.


9.Yarı İletken Süreçleri Mühendisi
Bu pozisyon tümleşik devrelerin geliştirilmesi ve imali ile ilgilidir. Yarı iletken maddelerin ve p-n birleşmelerin ve ince film transistörlerin çalışma prensipleri gibi elektronik aygıt fiziğinin iyi kavranmış olması gereklidir. Yarı iletkenlerin imal edilmesi için kullanılan tarayıcı elektron mikroskobu, aktarma elektron mikroskobu gibi niteleme ve ölçübirim aletlerine ve X-Ray kırınımına aşinalık önemlidir. Çalışma, ince film aletlerinin fiziksel buhar çöküntüsü(buharlaştırma ve püskürtme) ve kimyasal buhar çöküntüsü gibi ince film geliştirme teknikleriyle işlenmesiyle aktif katılımlı olarak ilgilenir. İnci film geliştirmesi ve asitle oyma teknikleriyle ilgili laboratuvar deneyimi oldukça önceliklidir.

 

10.Fotovoltaik Aygıt Mühendisi
Bu pozisyon bir aygıt mühendisinden güneş pilli/diyodu fiziğinin sağlam bir şekilde kavranmasını bekler. Standart güneş pili ölçümleri (akım-voltaj, frekansın bir fonksiyonu olarak kapasitans-voltaj, specktral cevap, fotokapasitans vb), onları tam olarak nitelendirmek ve aygıt katsayılarında (voltaj, akım ve dolum faktörü) sınırlarını anlamak için ölçülmelidir. Aygıt katsayılarının, güneş pillerini en uygun performans amacıyla imal etmek için kullanılan işlem koşulları ile ilişiği olmalıdır. Katı hal ve aygıt fiziği bilgisi zorunludur.


11.Termal Görüntüleme için Elektronik Mühendisi
Bu pozisyon sizi, kızılötesi endüstrisi için yazılım ve donanım tasarımı, imalatı ve satışıyla çalıştırır. ARGE donanım bölümünde çeşitli kızılötesi görüntüleme projeleri üzerinde çalışmanız beklenmektedir. Bazı görevler, yeni ürünler için uygulanabilirlik çalışması, devre tasarımı, PCB düzenlemesi, sistem birleştirme tipi projeleri, mevcut ürün tasarımlarının bakımı, EMC ve düşük voltaj ürün onayı gibi listelenebilir. Teknolojiler radyometrik (kızılötesi) sistem tasarımı, FPGA/CPLD ( Verilog ve VHDL dilleri) ile sayısal tasarım, DSP ve mikroişlemciler, kesinlik ve video oranı analog tasarımı, optoelektronik, küçük motor denetimi ve güç kaynağı tasarımını içerir.


12.Devre ve Aygıt Geliştirme Mühendisi
Bu pozisyon, müşterilerle önerileri tartışmayı; yeni sistemler, devreler ve cihazlar tasarlamayı ya da mevcut teknolojiyi geliştirmeyi; teorik tasarımların testini yapmayı; teknik özellikleri yazmayı içerir. Geliştirme süreciniz elektronik cihazların parçaların detaylı tasarımını sistematik olarak ilerletmeli ve bu tasarımın birlikte işlerliğini, güvenilirliğini, güvenliğini, ve son olarak da arayüzlerinin kolay kullanılabilir olduğunu temin etmelidir. Proje planlaması, bütçenin hazırlanması; mukavele yapanlarla toplantılara katılmak; teknisyenleri denetlemek, teknik raporları hazırlamak ve siteleri ziyaret etmek, alt denetimcileri denetlemek bu mühendisin sorumluluğundadır.


13.Analog Devre Tasarımcısı
Analog Devre Tasarım Mühendisi, DC’de 10 MHz menzilinde analog sinyal işleme devreleri tasarımında kabiliyetli olmalıdır. Sinyal işlemede, devre çözümlemesi ve sentezinde, doğrusal ve doğrusal olmayan devre çözümlemesinde çalışma bilgisine sahip olmalıdır. Aday, aktif ve pasif analog elemanları ve Spice gibi analog devre simülasyon programlarını kullanabilmeli, gömülü denetim yazılımları için kod yazabilmelidir. PCB tasarımının, MATLAB kodunun, ısı denetiminin ve dayanıklılık ölçümlerinin çalışma malumatı istenir.


14.Güç Yönetimi Tümleşik Devre Tasarımcısı
Bu mühendis, yüksek performans analog ve karışık-sinyal güç yönetim tümleşik devreleriyle ilgilenir. Tasarım çalışmaları tanım, tasarım, simülasyon, düzenleme doğrulaması ve niteleme içerir. İlgili devreler doğrusal düzenleyiciler, akım verme düzenleyiciler, pil şarj dinamosu, şarj-pompa düzenleyiciler ve seri arayüzlerdir. Tipik uygulamalar cep telefonları, dijital foroğraf makineleri, mobil internet aygıtları, laptoplar vb’dir.


15.Araştırma Laboratuvarı Tasarım Mühendisi
Mühendislik laboratuvarlarında akustik ve optic telemetri, okyanus rasathaneleri ve denizaltı araçlarında gibi birçok çeşitli projelerde, Elektrik Mühendisi, tahsis edilen görevler için tasarım girdisi ve mühendislik çözümlemesi sağlar. Mühendislik kuramını, şematik ele geçirim, düzenleme ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) kullanarak elektrikli tasarımların şematik ve düzenlemesini yaratmak ve çözümlemek için; donanım ve yazılım prototipleri geliştirmek için, test, hata bulma ve doküman sonuçları için uygular. Sayısal sinyal işleme, FPGA tasarımı ve yazılım geliştirme alanlarında deneyim gereklidir.


  Back to Top

 

Sinyal İşleme

Back to Top

1.Sinyal Çözümleme ve Tasarım Mühendisi
Sayısal ve karışık sinyallerin denetim/girişim’lerinin tümleşik devrelerinin ve Silikon Bipolar ve CMOS teknolojilerini kullanarak anabant/IF sinyal işleme devrelerinin tasarım, düzen ve değerlendirilmesinden sorumludur. Dökümhane yöntem seçimi ve aygıt modelleme konularında deneyimli olmak artıdır. Silikon-Bipolar/CMOS Analog/RF tümleşik devrelerin geliştirilmesinden sorumludur. Yüksek hızlı RF/Analog/Karışık sinyal devreleri ve/veya Sigma-Delta, kesirli ve sentezör tasarım deneyimi gereklidir.

2.Sayısal Görüntüleme Mühendisi
Bu, astronomi, uzay ve savunma tabanlı uygulamalar gibi ultra yüksek performans gereksinimleri için odak düzlemli diziler (FPAs) ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili bir mühendislik konumudur. Mühendis, uygun test yeteneklerini geliştirir ve görüntüleme ürünleri test edip niteler ve hata analizini gerçekleştirir.


3. 3D Görüntüleme ve Sinyal Çözümleme Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu bilgisayarlı görü, örüntü tanıma, olasılıksal akıl yürütme, öğrenme ve tanıma uygulamaları hakkında bilgi gerektirir. Potansiyel projeler, nörobilimdeki öncü programlarının yanı sıra hesaplamalı nöroloji, beyin-bilgisayar arayüzleri ve robot araçlarda yeni uygulamalar geliştirilmesi olarak sayılabilir.


4. Güvenlik için 3D Görüntü ve Video İşleme
Video gözetimindeki şüpheli davranışları otomatik olarak tespit etmek, 3D görüntüleri kaçakçılık, patlayıcılar veya yasadışı materyaller için teftiş etmek için yazılım algoritmaları geliştirmek ve uygulamak, ve sağlam, gerçek zamanlı çoklu sensör güvenlik sistemlerinin buluşuna ve geliştirilmesine katkıda bulunacaksınız. Sistem çözümleri, yani, görüntüleme fiziğini kullanan yazılım algoritmaları üretmek için birçok video kameranın yanı sıra CT ve yeni çıkan X-Ray yapılandırmaları diğer görüntüleme yöntemleriyle de çalışacaksınız. Aday, istatiksel görüntü özellikleri, makine öğrenimi ve sınıflandırma teknolojileri ve algılamam algoritmaları için görüntü fiziği konularında bilgili olmalıdır. Geliştirdiğiniz yazılım gerçek zamanlı çalışabilmeli ve otomatikleştirilmiş görüntü çözümlemesi ve video gözetlemesi yaratabilmesi için sağlam bir kod olmalıdır.


5.Optik Karakter Tanıma (OCR) ve Makine Çevirisi (MT)
Bu pozisyon, belge görüntüleri, video, konuşma ve metinlerden bilgi ayıklamak üzerine odaklanır. Sorumluluklarınız algoritma geliştirme, yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, uyarlama, deneme ve Optik sonuçları Karakter Tanıma(OCR) ve makine çevirisi (MT) analizi içerecektir. Küçük bir ekip olarak, taranmış belge görüntülerini tanıma ve bu belgelerdeki metinlerin çevirisi için kullanılan teknikleri ilerleteceksiniz.


6.Biyomedikal / Biyometrik Görüntü Analisti
Bu pozisyon 2D/3D biyomedikal / biyometrik görüntü işleme uygulamalarıyla ilgilenir. Araştırma ekibinizden cilt özelliklerini ve kondisyonunu çoklu-spekral görüntüleme teknolojileri kullanarak tespit eden, çözümleyen ve sınıflandıran ticari algoritmalara öncü olması, bu algoritmaları geliştirmesi ve en uygun hale getirmesi beklenmektedir. Bu pozisyon ileri tıbbi görüntüleme tekniklerinin sağlam bir şekilde kavranmış olmasını ve optik, ışıklandırma ve sayısal görüntü edinme konularında temel bilgilerin oturmuş olmasını bekler. Çoklu-spektral görüntüleme, görüntü çözümlemesi, renk çözümlemesi, istatistiksel doku çözümlemesi, 2D doğrusal filtre tasarımı, örüntü sınıflandırma veya 3 boyutlu görüntü çözümleme bilgisi de arzu edilir. Algoritma geliştirmeden prototip geliştirmeye ve ticari açılma geçebilme kapasitesine sahip olunmalıdır.


7.Radar Sinyali İşleme
Bu pozisyonda radar sistemlerinin tasarımında deneyim ve bilgi gereklidir. Mühendis, radar sistemlerinin donanımsal, yazılımsal ve mekanik özelliklerine, alt sistemlerine ve enstrümantasyonuna aşina olmalı, sivil, askeri ve endüstriyel standartların farkında olmalıdır. Sistem entegrasyonu, radar sistemlerinin testi ve doğrulaması hakkında bilgi sahibi olunması tercih edilir.


8.Sayısal Görüntü ve Video İşleme Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu herhangi bir çözünürlük ve herhangi bir biçimde sayısal görüntü ve video işleme uygulamaları tasarımını içerir. Matlab, C ve C + + programlama dilleri tasarım sürecinde kullanılır. Matlab esnekliği ve birçok video işleme toolbox'ı olması sebebiyle nedeniyle tasarımın en başında kullanılır. Sonraki adımlarda, C veya C + + hızlı olmaları nedeniyle Matlab'ın yerini alır. Bazı uygulamalar bilgisayar üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve bazıları donanım (örneğin FPGA veya mikroişlemci için) üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, bazı uygulamalar gerçek zamanlı çalışmak üzere tasarlanmıştır. Son adım olarak, tasarım, donanım tasarım ekibine teslim edilir.


9.Multimedya Uygulamaları Geliştiricisi
Bu pozisyonda ses/video gruplarını, medya depolama biçimlerini, gruplandırma protokollerini kodlama ve bunların kodlarını çözme üzerine bilgi kuramı hakkında derin bir kavrayış beklenmektedir. Başvuran, ayrıca sinyal işleme ve alınan medya akışını çözümlemek için transkodlama tekniklerini bilmeli ve uygulayabilmeli. Örüntü tanıma teknikleri konusunda bilgi de gereklidir.


10.Tıbbi Görüntü Çözümlemesi
Her gün binlerce görüntü verisi MR, BT, PET cihazları ile klinik merkezlerde toplanmaktadır. Bu görüntü verilerinin otomatik analizi, klinik iş akışını geliştirmek, tarama sayılarını kısarak hastaların bekleme sürelerini azaltmak ve teşhis için uzmanlara yardım etmek için gerekli ve esastır. Görüntü çözümlemesi, uzmanlara teşhis konusunda yardımcı olabilmek için edinme, ileri sinyal işleme ve görüntüyü yeniden kurma, düşük-seviye görüntü filtreleme yöntemleriyle veri kalitesini yükseltme, birden çok veri tipi olması durumunda uzaysal tescillendirme(örneğin, BT ve MR) ve bilgisayar destekli sistemler adımlarını kullanarak hastalık hakkında bilgilendirici görüntüleri ayıklar ve çözümler.

11. Görüntü ve Video Veritabanlarında Arama ve Bilgi Çekme
Toplanan verilerde benzer durumları bulmak, bilgilerin benzerliğini baz alarak aramayı ve görüntü çekmeyi içerir. Bu tarz teknolojinin çeşitli uygulamaları arasında, bir sanat eserinin özgünlük azmi ve benzer tasarlanmış parçaları bularak daha zevkli hale gelen alışveriş, benzer geçmiş vakaların teşhislerindeki tıbbi görüntülere alıntı olarak kullanılabilir.

12.Kamera Tabanlı Sahne Çözümlemesi
Bugünün dünyasında, kameralar görüntü ve video çözümlemeleri için büyük fırsatlar sunmaktadır. Video tabanlı izleme, güvenlik için kullanılan modern gözetim sistemlerinin pek çoğu için gereklidir. Evde, yürümeye başlayan çocukları ve yaşlıları düşme gibi bazı istenmeyen olaylar oluştuğunda, alarmı tetiklemesi için kameralarla izleyebilirsiniz. Benzer şekilde, bu tarz bir bilgi çevreyi ortama daha duyarlı hale getirmek (mesela ışık yönü, şiddeti, renk ve sıcaklık değiştirmek) için kullanılabilir. Ayrıca, görsel bilgi alışverişçiler gibi kalabalıkların davranışlarını çalışmak için yararlı olabilir. Ek olarak, akıllı telefonlar gibi el aygıtları için geliştirilen uygulamalar, görüntü ile elde edilen bilgilere yeni kavrayışlar ve kullanım koşulları sağlıyor.

13.Sayısal Sinyal İşleme Mühendisi: Özel/geleneksel DSP'ler için sinyal işleme algoritmaları uygulamaktan sorumludur.

Back to Top

 

Denetim Mühendisliği ve Robotik


  Back to Top

1.Robotik Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu, madencilik, tarım ve diğer endüstriler için mekanik robotların tasarımı, üretimi, imalatı ve bakımı ile ilgilenmektedir. Bu mühendis, birçok sektörde robotların kullanımını başlatmak için yaratıcılığını, becerilerini ve araştırmalarını kullanacaktır. Uygun görevleri tamamlayacak makineleri yaratıp, değiştirip veya tasarlayıp robotiğin hangi sanayi sürecinde verimli olabileceğine karar verecektir. Robotiğin tasarımı, inşası ya da sorun gidermesi dahil tüm yönlerinden sorumlu olacaktır.


2.Mekatronik Mühendisi
Mekatronik mühendisliği geleneksel elektrik ve mekanik mühendislik alanlarında arasında, melez bir disiplindir. Bu mühendislik pozisyonu ürün tasarımı ve çizimi, sorun giderimi ve üretim hattı bakımı, süreç izlenmesi ve otomasyon, kalite kontrol ve eğitimle ilgilenir.


3.Denetim ve Enstrümantasyon Mühendisi
Denetim ve enstrümantasyon mühendisi (CI mühendisi) aslında mühendislik sistemlerini, makinelerini ve süreçlerini izlemek ve denetlemek için kullanılan ekipmanların tasarımı, geliştirilmesi, yüklenmesi, yönetilmesi ve/veya korumasından sorumludur. CI mühendislerinin mesleklerinin temel amacı, bu sistemlerin ve süreçlerin verimli, etkin ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. CI mühendisleri bir örgütün operasyonel süreçlerin bütününe hakim olmalı ve gerçekten çok disiplinli bir role sahip olmalı, aynı zamanda meslektaşları ile yakın bir çalışma ortamı içerisinde birtakım fonksiyonlar, operasyonlar, satın alma ve tasarım üzerine çalışmalıdır. Denetim ve enstrümantasyon mühendisleri (CI mühendis), dağıtılmış denetim sistemleri (DCS), programlanabilir mantık deneticileri (PLC) ve denetleyici kontrol ve veri toplama (SCADA) gelişmiş süreç denetimi(APC) gibi özel denetim disiplinlerinin becerilerine sahip olmalıdır.


4.Elektronik & Denetim Mühendisi
Kıdemli bir Elektronik ve Denetim Mühendisi, ileri güç üretim ve aktarım elemanlarına elektronik ve denetim sistemler geliştirmek için modern aletlerle çalışır. Sorumluluklarına projeleri yönetmek için grup içinde lider rolü üstlenmek, mühendislere rehberlik etmek ve tüm proje ekibine teknik yön vermek de dahildir. Pozisyon, çeşitli melez elektrikli ve tam elektrikli araçları dahil olmak üzere güç üretim ve aktarım elemanlarıyla ilgili çeşitli projelerden sorumludur. Mühendis teknik proje önerileri geliştirmeli, bu önerileri gözden geçirip sunmalı ve MATLAB / Simulink / Stateflow üzerinde test algoritmaları geliştirmeli ve uygulamalıdır.


5.Hareket Denetim Mühendisi
Bu pozisyon hareket denetiminin mimarisi, organizasyonu, koordinasyonu ve sürümünü kontrol edecek küçük teknik grupları gözetmek ve yönetmekten sorumludur. Mühendis modern denetim kuramı konusunda nitelikli, gömülü deneticiler/işlemciler ve "gerçek zamanlı" makine denetimi & çok eksenli hareket denetimi konularında bilgili olmalıdır. C dili ile programlamada, ağırlıklı istatistiksel yaklaşımlarda, Kalman filtrelerinde, hidrolik aktüatörlerde ve servo motorlarda yeterlilik sahibi olunması tercih edilir.


6.Kalibrasyon ve Denetim Mühendisi
Bu pozisyon, aktarım performansı değerlendirmesi ve araç, dinamometre ve simülasyon araçları ile kalibrasyon, üretim denetim mantığını doğrulama ve değiştirme, Matlab-Simulink ve tasarım araçları ile yeni aktarım denetimi algoritmaları geliştirme, veri toplama ve çözümlemesiyle ilgilenir.


7.Gömülü Denetim Mühendisi
Bu pozisyonda mühendis, otomotiv uygulamaları da dahil olmak üzere tüm endüstriyel/askeri yönelimli denetim uygulamaları için gerçek zamanlı gömülü denetim çözümleri geliştirmelidir. Mühendis simülasyon yoluyla model tabanlı kontrol geliştirilmesinden ve tasarımı otomatik kod üretimi yoluyla uygulanmasından sorumlu olacaktır. Bench testleri, donanım-döngü denetim testleri, test hücreleri veya araç testi aracılığıyla tasarım doğrulanmalıdır. Matlab, Simulink veya Stateflow ile tasarım ve modelleme yeteneklerine sahip olmak, düşük seviyeli cihaz sürücüleri, yazılım hata ayıklaması, bench testleri, emülatörlerin ve mantık çözümleyicilerin kullanımı, denetim çözümlemesi ve gerçek zamanlı gömülü denetim sistemleri üzerine tecrübe sahibi olmak ve gömülü donanım tasarımı üzerine bilgili olmak bu pozisyon için artıdır.


8.Otomotiv / Frenleme / Sensör Füzyonu Denetim Mühendisi
Bu pozisyon sensör füzyonu ve otomatik acil çarpışma hafifletici fren sistemlerini kavram aşamasından üretim aşamasına geçirmek için kullanılan ileri algoritmalarla ilgilenir. Mühendis, sensör füzyonu ve acil frenleme karar sistemlerine algoritmalar üretmeli, mevcut algoritmaları değerlendirmenin yanı sıra tasarım tanımını, sistem test planını içeren yazılım gereksinimlerini de üretmelidir. Sensör füzyon kavramları, filtre tasarımı / programlaması, radar sensörleri ve yapay görme sistemleri ile ilgili deneyim arzu edilir.


9.Denetim Mühendisi
Denetim mühendisliği öngörülebilir davranışları olan sistemlerin tasarımı için denetim kuramını uygulayan mühendislik disiplinidir. Bir denetim mühendisi aslında mühendislik sistemlerini, makineleri ve işlemleri izleyip denetlemek için kullanılan ekipmanların tasarımı, geliştirilmesi, yüklenmesi, yönetimi ve / veya korunmasından sorumludur. Bu faaliyetler, mekanik, elektrik ve bilgisayar programlama alanlarında iyi bir temel bilgi gerektirir. Yeni fabrikaların ve programlı imalat sanayilerinin çoğu bilgisayar programlı denetim kullandıkları için, bir denetim mühendisi için temel bilgisayar bilgisine sahip olmak artık çok önemlidir. Bu sistemin gerçek programlama kısmında çalışan denetim mühendislerinin çeşitli bilgisayar denetim sistemleri ile ilgili ileri deneyim sahibi olması beklenir. Denetim mühendisi ayrıca testleri de denetler ve onların doğruluğunu ve etkinliğini doğrular ve sistem denetimlerinin rutin bakımını yapar.


10.Robot Tasarım Mühendisi
Robotik mühendisleri, çeşitli görevler ve ortamlar için farklı robotların tasarlanması, simülasyonu, testi ve üretiminden sorumludur. Genellikle ekip halinde çalışlar. Çoğu bir imalat montaj hattı üzerine, özel kullanım için robot sistemi uygulamakla ilgilenirler. Bir görevi bitirmek için gerekli olan "aletle işleme"nin tasarımı ve üretimi de onların görevidir. Bilgisayar destekli tasarım ve çizim, ve bilgisayar destekli üretim (CADD / CAM) sistemleri kullanırlar. İnsan ve makine arasında entegre bir ortam oluştururlar. Son yıllarda, çeşitli uygulamalar(askeri ve uzay dahil) için özerk araçların tasarımı robotik mühendislerinin önemli bir aktivitesi haline gelmiştir..

Back to Top
 

İletişim


  Back to Top

1.Radyo Frekansı Tasarım Mühendisliği:
Bu mühendislik pozisyonu RF devre tasarımı, transistor düzeyinde devre tasarımı ve CAD yanı sıra RF yükselteçleri, güç yükselteçleri, mikserler, anahtarlar, zayıflatıcılar, CMOS'da VCO'lar ve RFIC'lar, MESFET, HBT, Bipolar veya PHEMT teknolojileri, RF filtreleri ve sentezleyicilerin ayrıntılı devre tasarımını gerçekleştirmek ile de ilgilenmektedir.


2.Telekomünikasyon Ağ Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu abone ve trafik ihtiyaçlarına göre telekomünikasyon altyapısının tasarımı ve planlaması ile ilgilenmektedir. Ağ trafiği çzöümlemesi sabit hat, GSM ya da IP ağları için olabilir. Analog ve sayısal iletişim temelleri gereklidir.


3.Mikrodalga Geliştirme Mühendisi
Bu mühendis, mikrodalga devrelerinin performansını test eder, devre tasarımı ve parça takasını idare eder ve araştırma yapar. Pozisyon ayrıca bilgisayar modellemesi, breadboard / prototip geliştirmesi ve üretim sürecini desteklemekle ilgilenir. Mühendis mikrodalga devre ve tasarım teknikleri, şerit hattı, mikroşerit, koaksiyel ve dalga iletim kavramları ve istatistiksel analiz gibi tasarım teknikleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.


4.Anten Tasarım Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu anten ve radom tasarımı ve üretimi ile ilgilenmektedir. Görevleri modern tek antenlerin, çoklu-aralık, çoklu-bant ve çoklu-mod dizilerinin ve radomların tasarımı, imalat gözetimi, test gözetimi, sorun gidermesi ve optimizasyonunu içerir.


5.RF Entegrasyonları Müdürü
Bu mühendislik pozisyonu telsiz cihazların tasarımı, doğrulanması ve performansından sorumludur. Anten tasarımı, RF entegrastonunu, telsiz platfrom geliştirmeyi, anten ve topraklama tasarım kurallarını, RF bölümleri için şematik tasarım ve düzeni, tam RF doğrulaması ve optimizasyonu, uyum ve düzenleyici testleri ve RF üretim testlerinin yapılmasını içerir.


6.Saha Destek Mühendisi
Bu mühendislik, sahada konuşlanan ürünlerin (donanım ve yazılım) bakımı ve hatalarının giderlimesiyle ilgilenen giriş seviyesi bir mühendislik konumudur. Pozisyon laboratuar ortamında sorunları simüle etme ve sorunların nedenini teşhis etme ve mümkünse çözüm sunma konularında bilgi ve beceri bekler. Saha destek mühendisleri telekomünikasyon sistemlerinden otomasyon teknolojilerine kadar birçok farklı sektörde çalışır.


7.Bilgi Teknolojisi Destek Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu bir kuruluşun satış grubunda veya işletme bölümünde çalışır.Mühendisin görevi, satış ekibine projenin gereksinimlerinin teknik çözümlemesi konusunda destek olmak, müşteri ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi ve çözümü (donanım veya yazılım) tespit etmek ve satış ekibine nihai teknik öneri hazırlamaktır. Satış destek mühendisleri otomasyon / mekatronikten bilgi teknolojisine kadar birçok çeşitli elektronik mühendisliği alanında çalışırlar.


8.İletim Sistemi Tasarım Mühendisi
Bu pozisyon en az birkaç yıllık deneyim ve master derecesi gerektirir. Bu mühendislik antenler ve RF ön ucundan başlayarak (uydu ya da karasal telsiz gibi) bir iletim sisteminin kavramsal düzeyde tasarımını içerir. Ayrıca, modülasyon ve tespit, erişim teknikleri, veri biçimlendirme, kaynak kodlama, kanal kodlama ve ilgili kod çözme tekniklerinin derinlemesine anlaşılması performans değerlendirmesi ve maliyet karmaşıklığı karşılaştırılması için gereklidir. Güncel DSP teknolojisi ile aşinalık da gerekli olabilir.


9.İletim Tasarım Mühendisi
Bağlantı noktası ve uzun mesafe iletim sistemlerinin altyapıları için en uygun mühendislik detaylarını, iş beyanını, sözleşme şartlarını, müşteri gereksinimlerini baz alarak ve mevcut ürünleri ve projeleri kullanarak geliştirirler. Fiber optik seçenekleri için bağlantı noktası veya uzun mesafe iletim ağları için detaylı araştırmaları talep eder ve yönetir. Araştırma sonuçlarını bağlantı noktası iletim çemberi geliştirmek ve müşterinin onayını almak için kullanır. Projenin gereksinimlerini karşılamak için onaylanmış bağlantı noktası iletim kapasitesinin tahsisini idare eder. Müşteri planlamasıyla aynı yaklaşımı kullanarak tüm proje için ekipman detaylarını geliştirir. Uzun mesafe hizmet sisteminde herhangi bir değişikliğin (yeni erişim noktaları tanıtımı gibi) müşteri gereksinimleri üzerindeki etkisini çalışır .


10.Sistem Tasarım Mühendisi
Ağ için müşteri ihtiyaçlarını anlama, telekomünikasyon ağ için gerekli uygulama ve sistem testleri planlama ve sistem tasarımı, mühendislik şartnamesi, programları, test prosedürleri ve diğer mühendislik belgeleri / çizimlerini hazırlamaktan sorumludur.

11.Akıllı Kart Uygulamaları Geliştiricisi
Bu pozisyon akıllı kart teknolojisinin, ilgili endüstri standartlarının, sunucu tarafıyla iletişim halindeyken kullanılan güvenlik prosedürleri, gömülü JVMs üstünde JAVA uygulamaları geliştirmek konularının derin bir şekilde kavranmasını içerir.


12.Telekomünikasyon Ürün Müdürü
Telekomünikasyon hizmetleri sektöründe mühendis, ürün grubunun rekabet gücünü korumalıdır; üretim tesisleri arasında iletişimi hem yerel hem de yurt dışında, karargahta, ürün bölünmesinde, markalarda, satış sonrası serviste, satışta ve satış planlamada sağlamalıdır. Pazar ve rakip analizlerinden sorumludur. Satış organizasyonları ve fabrikalar ile yakın bağlantılı olarak model, strateji ve fiyat seviyesi tanımlamaktan sorumludur.


13.Yayın Mühendisi
Bir yayın mühendisi, programların mümkün olan en yüksek kalitede ve zamanında yayında olmasını sağlayarak, televizyon, radyo, podcast ve diğer kanallar genelinde kullanılan donanım ve sistemlerin güncellemeleri, onarımı ve kullanımından sorumludur. Yayın mühendisleri üreticiler, stüdyo yöneticileri ve sunucuların yanı sıra diğer teknik kadronun da yer aldığı bir ekipte çalışır. Yayın mühendislerin işleri birçok farklı yerde ve çalışma koşullarında gerçekleşir.

Back to Top

 

 

 

 

Enstrümantasyon ve Endüstriyel Tasarım


1.Test ve Süreç Tasarım Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu elektronik bir ürünün ürün yaşam döngüsü içindeki test ve uygulama süreçleri ile ilgilenmektedir. Mühendis ürünün yazılım ve donanım bileşenlerinin test edilmesi için prosedürler geliştirir. Aynı zamanda, ürüne özel otomasyon sistemleri ve ürün üretim aşamalarını kapsar.


2.Enstrümantasyon Teknoloji Mühendisi
Enstrümantasyon teknolojisi, elektrik ve makine mühendisliğinin bir dalıdır. Ekipman düzenlenmesi ve üretim süreçlerinin maksimum verimlilikle çalışmaya devam etmesi için kullanılan sensörler ve kontrol sistemleri ile ilgilenir. Enstrümantasyon mühendisleri bu cihaz ve teknolojilerin takibi, tasarımı, uygulanması ile çalışırlar. Denetim kuramı, sinyal işleme ve veri iletişimi hakkında bilgi gerektirir.


3.Elektrik ve Elektronik Enstrümantasyon Donanım Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu gömülü sistem donanım ve yazılım tasarımı ile ilgilenmektedir. Mühendis donanım ve sistemlerinin tasarım çıktılarını doğrulamak ve kontrol etmek için test planları yazar ve bu planları yürütür. ISO prosedürleri ve iş talimatlarını korumak için çeşitli testler yapmalıdır. Pozisyon mühendislik analiz ve simülasyon yazılımları, mantık analizörleri, LabView deneyimi ve diğer test ve ölçüm cihazları hakkında bilgi gerektirir. USB standartları, FPGA donanımı ve VHDL dilleri, LVDS donanım bilgisi, C / C + + dilleri bilgisi diğer gereksinimlerdir.


4.Gece Görüş için Elektro-Optik Sistemler
Bu pozisyon lazerler, fotonik, lazer rezonatörleri, katı hal lazer sürücüleri, lazer alıcıları ve vericileri, yakın kızılötesi ve uzak kızılötesi görüntüleme sistemleri hakkında bilgi gerektirir. Mühendisin insan gücü, malzeme ve altyapı yatırımlarını planlama yeteneğine sahip olması ve tasarım özellikleri ve tekliflerini hazırlaması gerekir.


5.Araç İçi Ekipmanı Mühendisi
Bu mühendislik konumu araç güç aktarma ünitesi, ışıklar, CAN-BUS bilgisayarı, ABS ve ARS sistemleri içi elektronikler, araç içinde çeşitli alt birimler için sensörler, geleneksel araçlar için aküler, hibrid arabalar, ve gelişmekte olan elektrikli arabalar için araç içi gömülü sistemlerin tasarımı ile ilgilenir. Konfor ve rahatlık için kullanılan elektronik eklenti sistemlerinin tasarımı üzerinde çalışır.


6.Tıbbi Ekipman Tasarım Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu, hayati belirti ölçümünden invazif lazer denetimle cerrahiye kadar, hasta odaları tasarımından cerrahi platformlara kadar, tomoterapi kanser tedavisi ekipmanından düzeltme donanımlarına kadar, akıllı stetoskoptan akıllı cerrahide kullanılan mikrokameralara kadar, taşınabilir hayat belirtisi ölçüm araçlarından gelişmekte olan gömülü sensörlü akıllı tekstillere kadar çeşitli ekipmanların tasarımıyla ilgilenir.


7.Trafik Yönetimi Ekipmanı Mühendisi
Bu mühendislik konumu, trafik ışıklarından sayısal denetim sistemlerine, rölelerden acil geçersiz kılma sistemlerine, rampa üzeri ölçümlerinden güneş ve diğer güç destek sistemlerine çeşitli trafik yönetimi sistemlerinin ve trafik yönetim merkezleri ve acil durum merkezleriyle iletişim kurmak için kullanılan sistemlerin tasarımından sorumludur.

Back to Top

Bilgisayar


1.Sistem Yazılım Mühendisi
Bu pozisyon sistem yazılımlarını programlayanların / çözümleyenlerin faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla idari çalışmayı gerektirir. Sistem yazılım mühendisi, personele uyumluluk çalışması, zaman ve maliyet tahminleri, yeni veya gözden geçirilmiş sistemlerin kurulması ve uygulanması gibi görevler atar; kıdem olarak daha altında olanların çalışmalarını yönetir, inceler ve değerlendirir; performans raporları hazırlar.


2.Yazılım Test Mühendisi
Bu mühendislik pozisyonu ürün içinde gömülü olan çeşitli yazılım paketleri için test prosedürlerinin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Kapsamlı test prosedürlerinin tasarımı, bulguları raporlama, çeşitli performans ölçütleri ve kalite güvence kılavuzları geliştirme gibi görevleri vardır. Gömülü yazılım geliştirme teknikleri hakkında derinlemesine bilgi gerektiren bir pozisyondur.


3.Temel Yazılım Mühendisi
Bu pozisyon, temel ürün geliştirme ekibinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm aşamalarına teknik çözümleme, tasarım, uygulama ve kalite güvencesi ile katkı sağlayan bir yazılım mühendisliği konumdur. Pozisyon programlama becerisi ve yaratıcı fikirleri yüksek kaliteli yazılım çözümlerine dönüştürebilme yeteneği gerektirir.


4.Yazılım Kalite Güvence Mühendisi
Bu pozisyon test otomasyonunda aktif rol alır. Pozisyon açık kaynak yazılım araçları ve teknolojilerini kullanarak, arka uç sistem bileşenleri ve ön uç kullanıcı arayüzü için bir test otomasyon çerçevesinin geliştirilmesi ile ilgilenir. Mühendis regresyon, fonksiyon, performans, yük ve stres testleri için kullanılan veri odaklı otomasyon testlerini oluşturur ve korur; ürünlerin piyasaya sürülüşünde otomasyon paketinin fonksiyonel kod kapsamını geliştirmek için yazılım geliştirme ekibi ile işbirliği yapar.


5.Yazılım Geliştirici
İhtiyaçlara göre blok, modül, düğüm ya da platform tasarımı, CPI ve aynı zamanda I&V etkinlikleri geliştirmekle ilgilenir. Faaliyetler: Gereksinim çözümlemeleri, simülasyonlar, düğümler ve platformlar gibi ürünlerin yazılımlarını geliştirme ve onarma, ürün geliştirmede kullanılan özel araçlarının geliştirilmesi, SW konfigürasyon yönetimi, takım liderliği. Detaylı programlamadan üst düzel yazılım sistemleri tasarımına ve sistem tasarımından I&V ve üçünücü hat desteğine kadar tüm geliştirme aşamalarında bulunabilir.


6.DSP, FPGA & ASIC Developer
Donanımın yanında yazılım veya DSP, FPGA & ASIC bileşenleri için yazılım tasarımının yanı sıra verilen ihtiyaçlara göre I & V etkinliklerini geliştirmekle ilgilenir. Faaliyetler: İhtiyaç analizi. Simülasyonlar. Bileşen ve yazılım tasarlama ve geliştirmenin yanı sıra ürünlerin bakımı. Ürün geliştirme için özel araçlarının geliştirilmesi. SW konfigürasyon yönetimi. Detaylı programlamadan üst düzel yazılım sistemleri tasarımına ve sistem tasarımından entegrasyon ve doğrulamaya kadar tüm geliştirme aşamalarında bulunabilir.

7.Gömülü Firmware Mühendisi:
Gömülü mikrodenetleyiciler / mikroişlemciler üzerinde düşük seviyeli yazılım yazma. Yazılım, çevre birimleri, donanım bloklarını denetleyebilir, diğer birimlerle iletişimi sağlayabilir.


8.Paralel Algoritma Tasarımı / SIMD Mühendisi:
SIMD veya diğer paralel mimarilerde paralel sinyal / görüntü /video işleme geliştirme.


9.Sistem / Yazılım Mimarı:
Ürün kullanım durumlarını, desteklenen özellikleri, bileşenleri ve bunların nasıl birbirine bağlı olması gerektiğini tanımlar. Zamanlama, kesmeler, iletişim arabirimi, bellek gereksinimleri, hedef performans modellemelerini yapar ve bunlara ulaşmak için gereken mühendislik çalışmaları belirler.

Back to Top

ICT ve ENDÜSTRİ

 Back to Top

1.Ar-Ge Proje Yöneticisi
Ar-Ge projesinin (veya programının), ilgili hissedarların memnuniyetinin sağladığından emin olmak için çalışır. Bunun için Ar-Ge Proje Yöneticisi (veya Program Yöneticisi) projeyi yönetir ve gün-gün çalışmak planı tanımlar, planlamanın, yürütmenin ve sonucun tam sorumluluğunu alır. Ar-Ge Proje Müdürü (veya Program Yöneticisi), genellikle kaynak sahibi (Ar-Ge Hattı yöneticileri), Ürün Yönetimi, sponsor, direksiyon (referans) grubu, alıcı ve diğer proje ve / veya program yöneticileri (proje ya da programın sonucu devraldı) ile etkileşimde olur . Çalışmaları Ar-Ge görevlerinin başarıyla yerine getirilmesini güvence altına almak üzerinedir.


2.Ar-Ge Yöneticisi
Ar-Ge Yöneticisi Hat Yöneticilerini, Proje Yöneticilerini ve finans raporlaması ve takibi, proje planlaması, kalitesi raporlaması ve takibi yanı sıra diğer idari görevler gibi çeşitli proje ve / veya hat yönetim bilgi alanlarının önde gelen işlevlerini veya rollerini destekler. Yardımcılar bu işe dahil değildir. Çalışmalar Ar-Ge görevlerinin başarıyla yerine getirilmesini güvence altına almak için yapılır.


3.Taktik Pazarlama
Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı pazarlama stratejilerine dayalı iş tekliflerini geliştirmek ve desteklemek. Farkındalık yaratmak için pazarlama içeriklerini ve mesajları belirler ve yönlendirir.


4.Stratejik Pazarlama
İş hedeflerine değer biçer ve pazarlama stratejisi geliştirir. Pazarlama / MU planları ve pazar segmentasyonu modeli oluşturur, iş konumlandırma, mesajlar ve marka stratejileri belirler. Yeni pazar fırsatlarını araştırır. Pazar geliştirme faaliyetleri yönetir.


5.Stratejik Planlama
Stratejik Planlayıcı tedarik zincirlerinin boyutlandırılmasını sağlayan küresel bir plan oluşturur ve bunu paylaşır, böylece Ericsson teslim sürelerini ve hassasiyetini, maliyet ve sermaye hedeflerini yerine getirebilir. Yeni planlama ve tahmin nesnelerinin tanıtımı ve kademe kademe durdurulmasıyla ilgilenir, pazar talebini tedarik zinciri, kalite güvencesi, analiz, iyileştirme ve iletişim başına bölünmüş nesne planına çevirisini yapar.


6.Çözüm Mimarı
Çözüm mimarı, müşterinin rekabetçi konumunu artıran teknik, yetkinlik geliştirme çözümlerini tanıtmak ve sağlamak için müşteri ile etkileşim içindedir. Çözüm mimarı, müşterinin ağını kapasite, fonksiyonellik, son kullanıcı hizmetleri ve inşa yetkinliği vs. açısından geliştiren çözümleri planlar, tasarlar ve geliştirir. Normalde Çözüm mimarı Core 3 ekibin bir üyesi olarak katılır ve/veya proje teslimine katılır. Çözüm mimarı ek satış fırsatlarını, proje tesliminde müşteri ile yakın işbirliği yoluyla saptar. Çözüm mimarı müşteri personeli, üçüncü şahıs tedarikçiler, MU personeli ve hizmet dağıtım organizasyonu içindeki diğer gruplarla etkileşime girer.


7.Hizmet Dağıtım Yönetimi
Hizmet dağıtım yönetimin genel amacı, etkin küresel hizmet organizasyonu güvenceye almaktır. Verimli ve etkin dağıtım organizasyonları sağlamak için küresel dağıtım programları ve stratejileri geliştirir, uygular ve bunların onarımı ve takibi ile ilgilenir. MU ve GSDC örgütlerinin içinde ve bu örgütlere karşı ilgili konularda arayüz olmak ve destek vermek ve işbirliği ve anlayış almak ve böylece küresel girişimlerin gerçek haline gelmesini güvence altına almak. Dağıtım forumunu, konseyini ve atölyelerini gerektiğinde yönetmek ve idare etmek.


8.Üretim Mühendisi
Maliyet verimli, ergonomik ve güvenli üretim süreçlerini geliştirmek ve uygulamak. Öngörülebilir üretim süreçleriyle ilgili dokümantasyon ve SW uygulamalarını standardize ve güvence altına almak amacıyla iyileştirme faaliyetlerini yönetir. Üretim, laboratuar ve tasarım çözümlerini analiz eder ve ürün ya da üretim süreci için olası iyileştirmeler önerir. Faaliyetlerin sonuçları ürünler ve verimli bir üretim için uyarlanmış üretim süreçleridir.


9.Danışman
Bir danışman müşteriler ve Ericsson için, gelir yaratma, maliyet azaltma ve / veya risk azaltma amacıyla iş, operasyonel, organizasyonel, teknolojik ve yeterlilik sorunlarını tespit ederek değer yaratır. Bunu a)durum ve konu çözümlemesi yaparak; b)olası çözümleri önererek ve/veya b) c) önerilen çözümlerin uygulanmasına katılarak yapar. Duruma bağlı olarak bir danışman proje yöneticisi, rehber danışmanlığı, uzman ve kolaylaştırıcı rolleri alabilir. Başarı için ön koşul müşteri ile güvene dayalı bir ilişki kurmaktır.


10.Üretim Ürün Yönetimi(PPM)
Tedarik perspektiften ürünleri yönetme. PPM, bakım aşamasında ürünlere ilişkin Ar-Ge'ye karşı ana arayüzdür. PPM ürün tanıtımındaki ve aşamalı olarak durdurma çalışmalarındaki arz organizasyonunu temsil eder ve destekler. PPM ayrıca kadar tedarikle ilgili tüm ürün bilgileri güncel tutar. Bunu ürünlerin tüm yaşam döngüsünde etkin bir tedarik zincirini güvence altına almak için yapar. PPM, Master Siteleri ve EMS siteleri arasında iletişimi sağlar.


11.Ar-Ge Yapılandırma Müdürü
Ar-Ge yapılandırma müdürü bir ürünün yapılandırma bütünlüğünü kurar, kontrol eder ve korur. CM bir kalkınma projesi sırasında ve bir ürünün yaşam döngüsü boyunca uygulanır. Faaliyetler: Proje için CM planı yazmak ve bunu uygulamak. Mevcut ürün yapılandırması ile bağlantı halinde olmak, yani ana hatlar ve CR'ler. CM sistem denetimlerini yönetir.


12. Üretim Operatörü
Panoları, modülleri, düğümleri, kablo ya da diğer ürünleri üretim özelliklerine göre montajlamak, onarmak ve test etmek. Genel amacı, müşteri özelliklerine göre teslim yapmaktır. Üretim teçhizatlarını işletir, denetler ve ürün kalitesi ve performans hedeflerinin sağlanmasında etkin bir rol oynar.
 

13. Sistem Geliştirici
Gelecek teknoloji ve pazar fırsatlarını yakalamak için esnek donanım ve yazılımları kapsayan sistem ve / veya ağ mimarisi ve / veya çözüm geliştirmek. Sistem tasarımı uygulama ortamına ve şu faaliyetlere dayanan özelliklere adapte olacaktır: Sistem ve / veya ağ tasarımı ve CPI, arayüzler, işlevsellik ve performans ile ilgili faaliyetler.

14. Donanım Geliştirici
Modül, ürün ya da düğüm tasarımlarını içeren donanım geliştirmek. Faaliyetler: İhtiyaç çözümlemesi. Donanım tasarlama ve geliştirmenin yanı sıra ürünlerin bakımını yapmak. Ürün geliştirmede kullanılan özel araçların geliştirilmesi.

15. Doğrulama Mühendisi
Ağların, sistemlerin ve / veya çözümlerin belirli ihtiyaçlara göre işlevsellik ve performans edinmelerini sağlamak. Faaliyetler: İhtiyaçları çözümlemek , test stratejileri geliştirmek, test sonuçlarını çözümlemek, testleri tasarlamak ve yürütmek, test ortamı geliştirmek, teknik konfigürasyon yönetimi, testleri, ağları, sistemleri ve/veya çözümleri ayarlamak. Fonksiyonları, düzeltmeleri ve / veya performansı doğrulamak, hata bulmak ve müşteri destek faaliyetleri gerçekleştirmek..

16. Test Mühendisi
Test çözümleri ve test cihazlarının en uygun şekilde uygulanmasını ve bakımını sağlamak.Faaliyetleri, test cihazlarını ve çözümlerini planlama, tasarlama, geliştirme, uygulama, doğrulama ve destekleme üzerinedir. Sonuç, üretim ekonomisi, istikrarı ve kalitesini sağlamak için genel tedarik stratejileri doğrultusunda olan test çözümü ve test cihazlarıdır.

17. Servis Mühendisi
Servis Mühendisi teknik servis ve yeni ve mevcut müşteri ağlarına –Telecom ve Datacom- destek sağlar. Müşteri ağlarının istikrarı ve en uygun hale getirilmesi için planlama, tasarım, hata bulmak ve sorunları çözmek. Yeni ve canlı müşteri ağlarına farklı düğümleri ve çözümleri bütünlemek ve bunları ayarlamak . Servis Mühendisi tarafından gerçekleştirilen tüm etkinlikler (normalde) müşteri sözleşmesine uygun olmalıdır. Servis Mühendisi normalde müşteri teknik personeli ve işletme yöneticileri, servis mühendisleri ve  hizmet sunumu organizasyonu içindeki diğer gruplar ile etkileşim halinde olur. Ayrıca satış grupları, Ar-Ge, üçüncü şahıs tedarikçiler ve yerel yönetimler ile de etkileşim halinde olabilirler.


18. Ürün Müdürü
Pazarlama Birimi ürün stratejisini yürütmek ve koordine etmek. Faaliyetlerin genel pazarlama stratejisi ile tutarlı olmasını sağlamak için pazarlama ekibi ile düzenli iletişimin sağlanması. Hukuki ve teknik onayların, özelleştirme ve numunelerin teslimlerini yönetmek. Ekibi, müşterileri, kanal ve gerekli partileri eğitme. Rekabetçi kriterler ve SWOT, fiyatlandırma, pazarlama planı ve finanstan sorumlu olmak. Daha fazla fırsat belirlenmesinde ticaret pazarlama ekibini desteklenmek.
 

Back to Top

 

Enerji: Geleneksel ve Alternatif

1.Yenilenebilir Enerji Mühendisi

Bu mühendislik poziyonu güneş pili / diyot fiziğinin sağlam anlayışını gerektirir. Mühendis enerji üreten cihazlarda standart güneş pili ölçümleri (Akım-Gerilim, Kapasitans-Gerilim gibi frekans fonksiyonu, Spektral Tepki, Foto-kapasitans vb) gerçekleştirmek için Ar-Ge ekibi ile birlikte çalışır. Mühendis güneş hücreleri imal etmek için kullanılan işlem koşulları ile cihaz parametrelerini ilişkilendirmek için cihaz işlem grubu ile birlikte çalışacaktır.


2. Fotovoltaik Sistem Mühendisi

Bu pozisyon Solar FV sistemlerinin gelişimi ile ilgilenir ve güneş sistemleri tasarımı ve dokümantasyonundan sorumludur. Mühendis, FV sistem tasarımı için site araştırmaları yapar, önerilen sistemler için AutoCAD çizimleri oluşturur, malzemeleri belirlemer ve proje yöneticileri ile koordine bir şekilde çalışır ve system kurulumuna izin verir. FV Sistem Mühendisi diğer proje yönetimi görevlerine yardımcı olabilir. Sorumlulukları site anketleri ve en uygun güneş sistemi tasarımlarını tavsiye etmek, fiyatlandırma, ve sözleşmeler ve sistem ataması ve açılış testlerini hazırlamaktır.

3.Denetim Röleleri ve Trafolar için Elektronik Mühendisi

Bu mühendislik pozisyonu, prototip tasarımını, üretimini idare eder ve denetim röleleri ve trafolarının testinin yanı sıra fiyatlandırmaları ve sözleşme müzakerelerini hazırlar. Pozisyon ayrıca üretim aşamasında özelleştirilmiş ürün müşterileri ile yakın iletişim sağlamayı gerektirir

4. Güç Kaynağı Tasarım Mühendisi

Bu pozisyon, yüksek güvenilirlik, yüksek verim ve iyi termal tasarım ile elektrik güç kaynakları gelişimi ve tasarımı ile ilgilenmektedir. Ayrık güç kaynağı tasarımı üzerine tecrübe, endüstri standart güç kaynakları gereksinimleri üzerine bilgi ve pratik uygulama gereklidir. Pozisyon Spice (veya eşdeğeri) kullanarak devre simülasyon hakkında bilgi gerektirir.

5. Sistem Geliştirme Mühendisi (Araç Sistemleri)

Sistem geliştirme mühendisi, mühendislik projelerinin tasarımı ve yönetiminden sorumludur. Denetim mühendisliği ve proje yönetimi gibi teknik ve sosyal beceriler gerektiren disiplinlerarası bir alandır. Sistem geliştirme mühendisleri benzer sistemlere geniş bir bakış açısı sağlayan bilimsel kültüre sahip olmalıdır. Sistemlerin birçok hedefi vardır ve bunları arasındaki denge sistemden sisteme değişiklikler gösterir. Örneğin, farklı kontrol stratejileri (yakıt tasarrufu, maksimum tork, konfor odaklı gibi) içeren birçok Araç Sistemleri vardır. Sistem geliştirme mühendisinin amacı ağırlıklı hedeflere ve parçalarının genel uyumluluğunu sağlamaya göre genel sistem fonksiyonlarını en uyumlu hale getirmektir. Sistem mühendisliğinin araçları, bir proje ya da ürün üzerinde kullanılacak stratejiler, yöntemler ve tekniklerdir. Bu araçların amacı veritabanı yönetimi, grafik tarama, simülasyon ve muhakemeden dokümantasyon üretimine kadar çeşitlilik gösterir.
 

 

Back to Top

EE’de Satış, Yönetim ve Girişimcilik

Danışmanlık (satış öncesi veya satış sonrası)

Satış ve Pazarlama

Talep planlaması: 0-24 ay için talep planlamaları sürecini uygun kategoriler için yönetir, önyargıların ortadan kaldırılması ve tahminlerin doğruluğunun iyileştirilmesi üzerinde durur. Tahmin süreçlerinin ve doğruluğu arttırmak için kullanılan modellerin ve aletlerin geliştirilmesi ve düzeltilmesi. İş için talep tahminlerini temel tahmin yöntemleri gibi çeşitli metodlar kullarak üretme ve geliştirmeden sorumludur.

Bakım Mühendisi: Bakım mühendisi rolünün amacı, verimli işletme fonksiyonlarını kolaylaştımak için bakım dahil olmak üzere mühendislik servislerinin sağlandığını garantiye almak ve işleyiş verimini elde etmektir.

Proje Mühendisi: Proje Mühendisi rolünün amacı, verimli işletme fonksiyonlarının sağlandığını garanti altına almak ve fabrika performans hedeflerine ulaşmaktır. Maliyet tahminleri ve bütçe teklifinden sorumludur. Bütçe ve yetki sınırları içerisinde işlerin denetimi ve idaresinden sorumludur. Tüm projenin (mekanik,elektrik vb) paraya çevirilmesini sağlamaktan sorumludur.

Tedarik Zinciri Planlama Direktörü: Üretim planını fabrika kaynaklarının(işgücü, makine ve malzeme) ve tedarikçinin (ham ve paketleme) sınırlarını hesaba katarak fabrikaya teslim etmekten sorumludur. En uygun müşteri hizmetini en düşük maliyetle sağlamak için talep planını başarılabilir bir üretim planına çevirmektan sorumludur.

 

 

Back to Top

Elektronik Mühendisleri için Görevler

 

 •  Teçhizat, yapım ve tesisat projeleri, ve denetim giderleri için bütçe ve maliyet tahminleri hazırlamak ve bu tahminleri incelemek
 •  Konferanslarda, toplantılarda, panellerde, komitelerde ve çalışma gruplarında işvereni, bulguları ve tavsiyeleri sunarak, açıklayarak ve savunarak, uzlaşmaları ve anlaşmaları müzakere ederek ve bilgi alışverişinde bulunarak temsil etmek.
 •  Elektronik bileşenleri ve yazılımları, ürün ve sistemleri, endüstriyel, tıbbi, askeri, ticari ve bilimsel uygulamaları için tasarlamak.
 •  Personele ve müşterilere teçhizat standartları konusunda teknik destek ve eğitim sağlamak ve zor ve özgül servis içi mühendislik problemlerini çözmeye yardımcı olmak.
 •  Bilgisayar destekli mühendisliği çalıştırmak ve mühendislik görevlerini yerine getirmen yazılım ve teçhizat tasarlamak.
 •  Projenin uygulanabilirliğini belirlemek ve sistem planı geliştirmek amacıyla sistem gereksinimlerini, kapasiteyi, maliyeti ve müşteri ihtiyaçlarını çözümlemek.
 •  Mühendisler, müşteriler, satıcılar ve diğerleri ile mevcut ve potansiyel mühendislik projeleri veya ürünleri tartışmak üzere görüşmek.
 •  Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde etkinliği, teknik yeterliliği ve uyumluluğu sağlamak için organizasyon içinde ve dışındakilerin işlerini incelemek ve değerlendirmek.
 •  Malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek ve levazım sipariş etmek.
 •  Güvenlik standartları ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için elektronik teçhizat, alet, ürün ve sistemleri denetlemek.
 •  İşletim sistemlerini, prototipleri ve önerileri değerlendirmek ve çevre, hizmet, maliyet ve sistem yetenekleri gibi faktörlere bağlı olarak onarım veya tasarım değişiklikleri önermek.
 •  Tescilli donanım ve yazılımların gizli açıklamalarını ve özelliklerini, ürün geliştirme ve tanıtım programlarını, ürün maliyeti ve ürün performansının zayıf yönleri hakkında bilgi içeren belgeleri hazırlamak.
 •  Elektronik teçhizatın, ürünlerin ve sitemlerin imalatı, yapımı, montajı, bakımı, işletmesi ve değişiklikleri ile ilgili aktiviteleri yönetmek ve koordine etmek.
 •  Elektronik ürünler, bileşenler, teçhizat ve sistemlerin işletimini, bakımını ve test yöntemlerini geliştirmek ve bunları uygulamak.
 •  Bileşenlerin, ürünlerin ve sistemlerin elektronik özelliklerini teknik performanslarını geliştirmek için planlamak ve geliştirmek.
 •  Teçhizatın, tesislerin ve sistemlerin yapımı, yer değiştirmesi ve montajı için mühendislik krokilerini ve özelliklerini hazırlamak.
 •  Elektronik kuramını mühendislik projelerine uygulama amacıyla araştırmaları, metodolojiyi ve prosedürleri planlamak ve uygulamak.
 •  Bakım programlarını, tasarım belgelerini ve işletim raporlarını ve grafiklerini hazırlamak, incelemek ve korumak.
 •  Programın/projenin başarılı bir şekilde ilerlemesi için arazi hazırlığını, tesis doğrulamayı, montajı, kalite güvencesini ve testleri dikkate alarak gerekli kriterleri, yöntemleri, raporları ve planları hazırlamak. 

     Back to Top

Elektronik Mühendileri için Bilgi Gereksinimleri

 

 • Mühendislik ve Teknoloji - Mühendislik biliminin ve teknolojisinin pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak. Buna çeşitli mal ve hizmetlerin üretimi ve tasarımı için  ilkeleri, teknikleri, usulleri ve teçhizatlarıları uygulamak dahildir.
 •  Bilgisayar ve Elektronik - Devre kartları, işlemciler, çip, elektronik cihazlar ve bilgisayar donanımı ve yazılımı hakkında uygulama ve programlama kısmı da dahil olmak üzere bilgi sahibi olmak.
 •  Tasarım - Hassas teknik planlar, ozalit, çizimler ve modellerin üretiminde yer alan tasarım teknikleri, araçlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
 •  Matematik - Aritmetik, cebir, geometri, değişkenler hesabı, istatistik ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 •  Fizik – Akışkan, madde ve atmosfer dinamiklerini, mekanik, elektriksel, atomik ve atom altı yapılarını ve süreçlerini anlamak için fiziksel ilkeler, yasalar, bunların ilişkileri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili tahminlerde bulunabilmek.
 •  Üretim ve İşleme – Hammadde, üretim süreçleri, kalite kontrol, maliyet bilgisi ve etkin üretimi ve malların dağıtımını maksimize etmek için diğer teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
 •  İngilizce Dili – İngilizce dilinin yapısı ve içeriği hakkında, kelimelerin yazımı ve anlamları, kompozisyon kuralları ve dilbilgisi de dahil olmak üzere, bilgi sahibi olmak.
 •  Müşteri Hizmetleri ve Kişisel Hizmetler - Müşteri hizmetleri ve kişisel hizmetlerin ilkeleri ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. Bu, müşteri ihtiyaçlarını değerlendirme, hizmetler için kalite standartlarını karşılama ve müşteri memnuniyetini ölçmeyi de içerir. 

     Back to Top

 

Elektronik Mühendisleri için Beceri Gereksinimleri

 

 •  Okuduğunu Anlama – İşle ilgili belgelerdeki yazılı cümleleri ve paragrafları anlamak.
 •  Karmaşık Problemleri Çözme - Karmaşık problemleri belirlemek, seçenekleri değerlendirmek ve çözümleri uygulamak ile ilgili bilgileri incelemek.
 •  Sorun Giderme – İşletim hatalarının sebeplerini bulmak ve bu konuda ne yapılacağına karar vermek.
 •  Teçhizat Seçimi – Bir işi yapmak için gerekli olan alet ve donanımlara karar vermek.
 •  Eleştirel Düşünme – Alternatif çözümlerin, sonuçların ve problemlere yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için mantık ve muhakeme gücünü kullanmak.
 •  Aktif Öğrenme – Hem güncel zamanın hem de geleceğin problem çözme ve karar verme yöntemleri hakkında yeni bilgilerin etkilerini anlamak.
 •  Matematik - Problemleri çözmek için matematik kullanmak.
 •  Koordinasyon - Başkalarının eylemleri ile ilgili eylemleri ayarlamak.
 •  Aktif Dinleme – Başkalarının söylediklerini pür dikkat dinlemek, bahsedilen noktaları anlamak için zaman harcamak, uygun sorular sormak ve uygunsuz zamanlarda soru sorarak sözü kesmemek.
 •  Yargı ve Karar Verme – En uygun olanı seçme hedefli potansiyel eylemlerin göreceli maliyetini ve yararlarını göz önüne almak. 

    Back to Top

Elektronik Mühendisleri için Yetenek Gereksinimleri

 

 •  Problem Hassasiyeti - Yanlış bir şey olduğunu ya da bir şeylerin yanlış gitme olasılığı olduğunu söyleyebilme yeteneği. Sadece bir sorun olduğunu fark etmeyi içerir, problem çözmek anlamına gelmez.
 •  Tümdengelimli Muhakeme - Mantıklı cevaplar üretmek için belirli sorunlarla ilgili genel kuralları uygulama yeteneği.
 •  Yazılı Kavrama – Yazılı olarak sunulan bilgileri ve fikirleri okuma ve anlama yeteneği.
 •  Sözlü Anlatım - Başkaları anlayacağı şekilde bilgi ve fikir iletişimi yeteneği.
 •  Sözlü Kavrama - Sözlü olarak sunulan bilgileri ve fikirleri okuma ve anlama yeteneği.
 •  Tümevarımsal Muhakeme – Genel kurallar ve sonuçlar (görünüşte ilgisiz olaylar arasında bir ilişki bulmayı da içerir) oluşturmak için bilgi parçalarını birleştirme yeteneği.
 •  Bilgi Sıralama – Belirli bir kurala veya kurallar kümesine (örneğin sayıların, harflerin, kelimelerin,resimlerin, matematiksel işlemlerin alışkanlıkları) göre eylemleri belirli bir düzene göre sıralama yeteneği.
 •  Konuşma Tanıma - Başka bir kişinin konuşmasını tanıma ve anlama yeteneği.
 •  Konuşma Açıklığı - Başkalarının anlayabileceği şekilde açıkça konuşma yeteneği.
 •  Seçici Dikkat – Bir göreve belirli bir süreç boyunca dikkatini dağıtmadan konsantre olma yeteneği.

    Back to Top

Elektronik Mühendisleri için İş Faliyetleri
 •  Bilgisayarlar ile Etkileşimde Olmak - Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerini (donanım ve yazılım dahil) kullanarak, programlamak,  yazılım yazmak, fonksiyonları ayarlamak, veri ya da süreç bilgilerini girmek.
 •  Bilgi Alma – İlgili tüm kaynaklardan bilgi almak veya edinmek ya da bu kaynakları gözlemlemek.
 •  Nesneleri, Eylemleri ve Etkinlikleri Belirlemek – Bilgiyi kategorilendirme, tahmin, farklılık veya benzerlikleri tanıma ve durumlardaki veya olaylardaki değişiklikleri tespit ederek belirlemek.
 •  Elektronik Teçhizatın Tamiri ve Bakımı - Bakım, onarım, kalibrasyon, ayar, ince ayar yapmak veya elektrik veya elektronik (mekanik değil) ilkeler temelinde faaliyet gösteren makineleri, cihazları ve teçhizatları test etmek.
 •  Teçhizatları, Yapıları veya Malzemeleri Teftiş Etmek - Teçhizatları, yapıları veya malzemeleri  hataların veya başka sorunların veya kusurların nedenini belirlemek için teftiş etmek.
 •  Bilgileri Belgelemek / Kaydetmek – Bilgileri yazılı veya elektronik / manyetik formda girmek, uyarlamak, kaydetmek, depolamak ya da muhafaza etmek.
 •  İlgili Bilgileri Güncellemek ve Kullanmak – Teknik olarak güncel kalmak ve işine yeni bilgileri uygulamak.
 •  Karar Verme ve Sorun Çözme - En uygun çözümü seçmek ve sorunları çözmek için bilgileri çzöümlemek ve sonuçları değerlendirmek.
 •  Verileri veya Bilgileri Çözümlemek – Bilgileri veya verileri ayrı parçalara bölerek bilgilerin altında yatan ilkeleri, sebepleri ya da gerçekleri belirlemek.        
 •  Ürünleri, Olayların veya Bilgilerin Ölçülebilir Özelliklerini Tahmin Etmek- Boyutları, mesafeleri ve miktarları tahmin etmek; ya da çalışma faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli olan zamanı, maliyeti, kaynakları veya malzemeleri belirlemek. 

 Back to Top

 

 

Boğaziçi Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

34342 - Bebek / İSTANBUL

Tel: +90 212 359 64 14
Fax: +90 212 287 24 65

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login