Click for English Turkish
Özgörev ve Hedefler

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans programının hedefi: "Öğrencilere mükemmel bir mühendislik, temel bilimler ve dil eğitimi sağlayarak onları dünyanın herhangi bir yerinde başarılı profesyonel kariyerlerini sürdürebilecek ve/veya lisansüstü programlarda başarılı olabilecek düzeye getirmektir."
 
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün öğrencilerine karşı özgörevi;
 
(i) Lisansüstü çalışmalarını desteklemek üzere temel bilimler, matematik ve mühendislik alanlarında güçlü bir alt yapı sağlamak;
(ii) Profesyonel kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları geniş eğitim yelpazesini, sağlam teknik altyapıyı ve uygun analitik becerileri kazandırmak;
(iii) Gittikçe küreselleşen çalışma ortamlarında başarılı olmak için gereken beceri ve yönelimleri bir arada vermek;
(iv) Mühendisliğin etik, toplumsal ve çevreyle ilgili etkileri hakkında bilgi edindirmek ve bu etkilerin önemini kavrama fırsatları yaratmaktır
 

 

Boğaziçi Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

34342 - Bebek / İSTANBUL

Tel: +90 212 359 64 14
Fax: +90 212 287 24 65

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login