Click for English Turkish
Courses

EE 512

Solid State D.C. Drives
Katı Hal D.C. Sürücüleri
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE512/tabid/350/language/en-US/Default.aspx

EE 531

Television Engineering
Televizyon Mühendisliği
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Işık ve renk.  Görüntünün elektriksel işarete dönüştürülmesi. Görüntünün sayısallaştırılması. Sayısal görüntü sıkıştırma yöntemleri. Sayısal görüntü sıkıştırma standartları. Sayısal kipleme. Sayısal TV işaretlerinin iletimi ve yayını. Kamera ve gösterge elemanları. 3B TV.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE531/tabid/335/language/en-US/Default.aspx

EE 535

Introduction to MEMS
Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlere Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

Mikro Elektro Mekanik Sistemlere (MEMS) giriş ve temel mikro fabrikasyon teknikleri, yüzey ince film işlemleri, fotolitografi, biriktirme-aşındırma teknikleri. MEMS fabrikasyonuna alanlar arası analiz yaklaşımı. Algılama ve eylemleme mekanizmalarının temelleri, sığal ve piezo-direnil teknikler, mikro fabrike edilmiş algılayıcı ve eyleyiciler. Basınç ölçerler, ivme ölçerler, jiroskoplar ve tınlayıcılar ve uygulamaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE535/tabid/315/language/en-US/Default.aspx

EE 536

Applications of MEMS
Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlerin Uygulamaları
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Mikrofabrikasyon araç ve yöntemleri: Alttaş temizleme, oksidasyon, LOCOS, katkılama, ince-film serimi, metalizasyon, alttaş yapıştırma, litografi, tasarım kuralları, maskeler, ıslak/kuru aşındırma, yüzey ve yığınsal mikroüretim. Algılayıcı ve eyleyici teknikleri: elektromanyetik, elektrostatik, piezoelektrik ve termal teknikler. MEMS uygulama alanları: MOEMS (mikrotarayıcılı görüntüleme sistemleri), nano-cımbız ve nano-tutucular, radyo-frekans MEMS ve CMOS-MEMS tümleştirme.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE536/tabid/351/language/en-US/Default.aspx

EE 537

Introduction to VLSI Design
Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre Tasarımına Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Mantık kapılarının elektronik özellikleri. MOS teknoojisi için üretim prosesleri. Serim tasarım kuralları ve örnekler. Geometriye bağlı elektronik özellikler. Tasrım doğrülarama, şematikten yakalama, analog/sayısal benzetim. CMOS sayısal devreler: bağlantı noktaları, süper tampon devreleri, CMOS anahtar mantığı. Dönem projeleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE537/tabid/317/language/en-US/Default.aspx

EE 540

Advanced Digital Design
İleri Sayısal Tasarım
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Sayısal sistemlerin tasarım, belirtim, benzetim ve sentezi için Donanım Tanım Dillerinin (HDL) kullanımı ve Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde gerçeklenmeleri. Kavramdan benzetim, sentez ve teste kadar sayısal sistem tasarımının bütün aşamaları. Sayısal eleman mimarisi tanımlamada kullanılan yapısal, veri akışı ve davranışsal HDL tarzları. Son tasarımların FPGA üzerinde gerçeklenip doğrulanması.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE540/tabid/318/language/en-US/Default.aspx

EE 541

Computer Communication Networks I
Bilgisayar İletişim Ağları I
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Bilgisayar ağları ve iletişimine giriş. Çeşitli ortamlar üzerinden sayısal bilginin biçimlendirilmesi ve iletimi; Open Systems Interconnection referans modeli; Veri bağlantı katmanının işlevleri ve özellikleri; Veri bağlantı katmanı protokolleri; Ağ ve ağlararası iletişimin ilkeleri; Internet yönlendirmesi, sıkışıklık denetimi ve işleyişi. Yerel alan ağları: Topolojiler, çekişme altında ortam erişimi, kuyruklama ilkeleri, başarım değerlendirilmesi.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE541/tabid/319/language/en-US/Default.aspx

EE 542

Computer Communication Networks II
Bilgisayar İletişim Ağları II
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

İleri düzeyde veri anahtarlama ve veri taşıma kavramları Eşzamansız Aktarim Kipi (ATM) ilkeleri. Optik ağ kurulumu. Yüksek hızda anahtarlama. Bilgisayar iletişim ağlarında kuyruklar kuramı ve gecikme modelleri, başarım sorunsalı. Sunuş katmanına giriş. Uygulama protokolları: mesaj kotarma sistemleri, veritabanı uygulamaları, ağ yönetimi, çoğulortam ve örün (WWW).


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE542/tabid/354/language/en-US/Default.aspx

EE 545

Wireless Networks and Mobile Systems I
Telsiz Ağlar ve Mobil Sistemler I
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

Telsiz ağların temel özellikleri ve işletimi. Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 802.11  ve Bluetooth telsiz ağları. Gezgin İnternet Protokolü (IP) ve tasarsız yol atama protokolları. Arakatman yazılım uygulama arayüzleri ve gezgin iletişimdeki uygulamaları. Eşdüzeyler arası (P2P) iletişime yönelik arakatman yazılım işlevleri. Gezgin iletişim uygulamalarının tasarım ve sınanması.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE545/tabid/320/language/en-US/Default.aspx

EE 546

Wireless Networks and Mobile Systems II
Telsiz Ağlar ve Mobil Sistemler II
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Tasarsız gezgin ağlarda yol atama protokolları. Gezgin İnternet Protoklü (IP) ilkeleri. IP Dinamik Terminal Yapılanış Protokolü (DHCP). Ağ adres dönüşümü (NAT). Güvenlik mühendisliğinin ilkeleri; şifreleme, zaaflar, gizlilik, bütünlük, gizlilik ve değişikliğe uğratma. Açık Anahtarla Şifreleme (PKE). Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 802.11 telsiz erişim protokolü güvenliği (WEP).


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE546/tabid/321/language/en-US/Default.aspx

EE 548

Wireless Communication Applications
Telsiz İletişim Uygulamaları
Credits : (1+0+4) 3
ECTS : 6

Telsiz iletişim ve ağ kurma uygulamaları: Telsiz yerel alan ağları (WLAN), örüne telsiz erişim, eşdüzeyler arası iletişim, Bluetooth, tasarsiz gezgin ağlar (MANET), gezgin internet protokolü (IP) ve Dinamik Terminal Yapılanış Protokolü (DHCP).


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE548/tabid/322/language/en-US/Default.aspx

EE 550

Artificial Neural Networks
Yapay Sinir Ağları
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Yapay Sinir Ağlarının (YSA) nın temel prensipleri. Farklı  mimarideki YSA ların analizi. Hopfield Modeli, Basit Perceptron Modeli, Cok katmanli Perceptron Modeli. Öğrenme algoritmaları. Geri yayıyımlı öğrenme algoritması ve yerel minimum problemi. Geri beslemeli YSA modellerinin dinamik analizi. YSA ların denetim sistemleri, sistem tanımlama, en iyileme konularında uygulamaları. Bilgisayar destekli benzetim ödevleri ve final.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE550/tabid/323/language/en-US/Default.aspx

EE 551

Robust Control
Dayanıklı Denetim
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Sinyaller ve sistemler için düzgeler. İç kararlılık. İçsel kararlaştırıcı dengeleyicilerin Youla parametrelendirmesi. Toplamsal ve çarpımsal sistem belirsizliği. Sistem belirsizlikleri karşısında dayanıklı kararlılık ve dayanıklı performans. Çevrim şekillendirme yoluyla dayanıklı performans probleminin çözümü. Pick-Nevanlinna aradeğerleme problemi ve model eşlemeye uygulamaları. Değiştirilmiş dayanıklı performans problemi (karma hassasiyet problemi): spektral çarpanlara ayırma ve model eşleme yoluyla çözümü. Evre ve kazanç payı en iyilemesi.


EE 552

Digital Control
Sayısal Denetim
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Analog sistemlerin sayısal denetimine giriş. Örnekleme, nicemleme ve kodlama. Z-dönüşümü ve özellikleri, ters z-dönüşümü. Ayrıklaştırma teknikleri, sürekli zaman sistem ve süzgeçlerin ayrık-zaman eşdeğerleri. Ayrık-zaman sistemlerin geçici durum ve kalıcı durum analizi, kararlılık analizi. Sayısal denetimcilerin kök yer-eğrisi ve sıklık yanıtı yöntemlerine dayalı tasarımı. Ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı analizi ve kutup yerleştirme yöntemiyle denetimci tasarımı. Ayrık-zaman eniyi denetim tasarımına giriş.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE552/tabid/325/language/en-US/Default.aspx

EE 562

Microwaves
Mikro Dalgalar
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Elektromanyetik Dalgalar ve Yayılımı. Mikrodalga Haberleşme Sistemleri. Mikrodalga İletim Hatları; dalga kılavuzları ve Mikroşerit Hatlar. Mikrodalga Rezönatörler ve Süzgeçler. Mikrodalga Hibrit Bileşenler. Yönlü Kuplaj Elemanları. Güç Bölücüler, Birleştiriciler. Mikrodalga yarıiletkenler (Diyotlar, Transistörler). Mikrodalga Tüpleri (Klistron, Yürüyen Dalgalı Tüpler:TWT, Magnetron.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE562/tabid/326/language/en-US/Default.aspx

EE 570

Subspace Methods in Signal Analysis
İşaret Analizinde Altuzay Yöntemleri
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

 

Ana bileşenler analizi ve beyazlaştırma. Anlık karışımlar, evrişimsel karışımlar, doğrusal olmayan karışımlar. Kaynak ayrıştırma problemi ve kokteyl parti problemi. Temel bağımsız bileşenler analizi, bağımsız faktör analizi, izdüşümsel yöntemler, seyrek faktör analizi. Dağılımları Gausstan uzaklaşmayı maksimum kılarak, karşılıklı bilgi aktarımını minimum kılarak, doğrusal olmayan ilintisizleştirme ile veya doğrusal olmayan ana bileşenler analizi kullanarak elde edilen bağımsız bileşen yorum ve türetimleri. Gürültülü bağımsız bileşenler analizi, doğrusal olmayan bağımsız bileşenler analizi, zaman yapısını kullanan yöntemler, evrişimsel karışımlar ve gözü kapalı ters evrişim. Pratik sorunlar ve uygulamalar.

 


EE 572

Mathematical Methods for Signal Processing
İşaret İşlemede Matematiksel Yöntemler
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

Ölçevli uzaylar, normlu vektör uzayları, doğuraylar. Doğrusal dönüşümlerin dört altuzayı. Hilbert uzaylarında yaklaşıklama: en küçük karesel süzgeçlemesi ve kestirimi, doğrusal bağlanım, polinomlarla yaklaşıklama, en küçük normlu çözümler ve sistem tanılama. Matrislerin çarpanlara ayrılması, özvektörler, tekil değer ayrışımı, döngüsel matris tersi, sözde ters. Kısıtlı en iyileme kuramı ve dinamik programlama.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE572/tabid/327/language/en-US/Default.aspx

EE 573

Pattern Recognition
Örüntü Tanıma
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Öğrenme ve istatistiksel karar kuramına genel bakış. Model çıkarımı ve parametre kestirimi. Bağlanım ve sınıflandırmada doğrusal modeller. Çekirdek yöntemleri. Parametresiz yöntemler. Model değerlendirme ve seçimi. Topluluk yöntemleri. Eğitmensiz öğrenme.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE573/tabid/352/language/en-US/Default.aspx

EE 574

Image Analysis
İmge Çözümlemesi
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

İmge uzayları. Değişimsel eniyileme, degişimsel imge işleme: onarım ve gürültü süzme. Eğriler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Merkez eksen dönüşümü. Yüzeyler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri.  Arayüz yayılım teknikleri. İstatistiksel imge analizi: Ana bileşen çözümlemesi (PCA), Bağımsız bileşen çözümlemesi (ICA).


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE574/tabid/328/language/en-US/Default.aspx

EE 575

Network Security and Cryptography
Ağ Güvenliği ve Kriptografi
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

Kimlik doğrulama uygulamaları ve kimlik doğrulama işlevleri. Uygulama düzeyi kimlik doğrulama ve sayısal imzalar. Kerberos, X.509, dizin kimlik doğrulama servisi. Elektronik posta güvenliği. Pretty Good Privacy (PGP), S/MIME planları. IP güvenliğine (IPSEC) genel bakış. IP güvenliği mimarisi, Kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi. Örün güvenliğinin genel gereksinimleri. Oturum ve Taşıma katmanı güvenliği. Sistem güvenliği ilkeleri. İzinsiz kullanıcılar, solucanlar, virüsler ve diğer tehditler. Sızma önleme yöntemleri. Sızma sezme sistemleri (IDS). Güvenlik duvarları (Firewalls), Adli ağ analiz araçları (NFAT). Ağ Güvenliğinde yeni yönsemeler ve uygulamalar.


EE 576

Machine Vision
Yapay Görme
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Alt seviye özniteliklerin çıkarımı, sınır ve alan bazlı imge analizi, bölütleme ve gruplama, parlaklık ve renk,  parlaklık bazlı şekil çıkarımı, fotometrik ve çift kameralı stereo görme, optik akılar ve hareket kestirimi,  model-tabanlı imge analizi,  tümleşim ve görme sistemleri, gerçek-zamanlı görme.


EE 577

Statistical Signal Analysis
İstatistiksel Sinyal Analizi
Credits : (3+1+0) 3
ECTS : 7

Rasgele süreçlerin özellikleri. Durağan süreçlerde ilinti fonksiyonu ve güç izgesi. Gürültü kaynakları, Gauss ve Poisson süreçleri. İstatistiksel kestirim kuramı, doğrusal ortalama karesel hata süzgeçlemesi, Wiener ve Kalman süzgeçleri. İşaret sezimi kuramı ve istatistiksel anlamlılık testleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE577/tabid/329/language/en-US/Default.aspx

EE 578

Speech Processing
Konuşma İşleme
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Konuşma işaretlerinin oluşum kuramı, akustik tüp modeli, doğrusal kestirim modeli, kepstrum çözümlemesi, homomorfik konuşma işleme, yöney nicemleme ve ses  kodlama, gürültü temizleme, konuşma sentezi, saklı Markov modelleri ve konuşma tanımaya uygulamaları


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE578/tabid/330/language/en-US/Default.aspx

EE 579

Graduate Seminar
Lisansüstü Seminer
Credits : (0+1+0) 0 P/F
ECTS : 6

Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencileri tarafından verilen seminerler ile elektrik-elektronik mühendisliğini ilgilendiren konularda öğrencilerin bakış açılarının ve farkındalıklarının genişletilmesi.


EE 580-589

Special Topics
Özel Konular
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

İletişim, kontrol veya elektronik alanlarında seçilen bir konunun derinlemesine çalışılması.


EE 590-599

Selected Topics
Seçilmiş Konular
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

İletişim, kontrol veya elektronik alanlarında seçilen bir konunun derinlemesine çalışılması.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/CurrentCoursesGraduate/EE590.aspx

EE 621

Network Synthesis
Devre Sentezi
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

S-düzleminde döngü ve düğüm denklemleri, durum denklemleri, Tellegen teorisi, pozitif belirli karesel biçimler. Gönderici ve transfer fonksiyonların sentezi: ‘z’ ve ‘y’ parametreleri, iletimin sıfır kesimleri. Aktif ağ sentezi, bazı klasik ağ yapılanmaları, işaret akış çizge teknikleri. Süzgeç karakteristikleri ve yaklaşıklarma yöntemleri. Duyarlılık ve tolerans hesabı.


EE 628

Game Theory
Oyun Kuramı
Credits : (3+0+0) 3

Matris ve genişletilmiş şekil ile oyunlara giris, eniyi oyun stratejileri, ayrık ve sürekli sıfır toplamlı oyunlar. Oyun çeşitleri. Kısmi bilgi ve oynlar, Markov oyunları. Sıfır toplamlı olmayan oyunlar ve çoklu oyunlar.


EE 631

Advanced Electronic Circuits
İleri Elektronik Devreler
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Darbe dönüştürücüler, iletim hatları. Genişbant yükseltici analizi ve tasarımı. Süpürme üreteci. Eşzamanlama. Negatif direnç aygıtları. Parametrik yükselticiler. Örnekleme kapıları.
 


EE 632

System Design with Microelectronic Devices
Mikro-elektronik Aygıtlar ile Sistem Tasarımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Doğrusal ve sayısal tümleşik devrelerin sınıflandırılması. Sayısal sistem tasarımı, mantık devreleri, bölücüler, sayaçlar ve bellekler, sayısal iletişim devreleri. Sayısal sistem tasarımı, radyo-TV devreleri, güç yükselticiler, doğrusal iletişim devreleri. Melez sistemler, SAW ve sayısal süzgeçler. Mikroişlemci tabanlı akıllı sistemler.


EE 633

Computational Aspects of VLSI
Çok Geniş Çaplı Tümleşim Algoritmaları
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Analog devre benzetimi, sayısal devre benzetimi ve anahtar düzeyinde benzetim teknikleri. VLSI devrelerin fiziksel tasarımı. Alan planlama, yerleştirme, kanal yol atama, global yol atama, başarım güdümlü yol atama. Silicon derleyici. Sayısal ve analog VLSI için silicon derleme.


EE 634

Integrated Electronics
Tümleşik Elektronik
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Tümleşik devre türleri, tümleşik devrelerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan fiziksel işlemler. Katkı atomlarının difüzyonu, yarıiletken eklem özellikleri, silisyumun oksidasyonu, ince filmlerin oluşturulması ve özellikleri, epitaksiyel büyütme, tümleşik devreler için pasif ve aktif aygıtlar, tümleşik devre tasarım temelleri.


EE 635

Theory of Electron Devices
Elektronik Aygıtlar Kuramı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Fotoiletkenlik, Fotoemisyon, ışık yükseltimi, metal-yarıiletken diyotlar, alan etkili aygıtlar, yarıiletkenlerde ikincil etkiler, yalıtkan ve manyetik malzemelerin özellikleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE635/tabid/333/language/en-US/Default.aspx

EE 637

Integrated Circuit Design
Tümdevre Tasarımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

EE 638

Advanced VLSI Design
İleri Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre Tasarımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Dinamik devreler: saatli statik mantık devreleri, yük sızıntısı, saklanması ve paylaşılması. Dinamik mantık: Domino, MODL, LDL, NORA ve Zipper CMOS mantık devreleri. Elektronik tasarım otomasyonu. Tümdevre tasarım seçenekleri: Programlanabilir mantık, programlanabilir kapı dizileri, kapı denizi ve standart hücre tasarımları. CMOS alt sistem tasarımı. Test ve test edilebilirlik için tasarım. Dönem projesi.


EE 639

Current Mode Circuits
Akım Modlu Devreler
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Akım taşıyıcılar, akım geribeslemeli işlemsel kuvvetlendiriciler ve diğer akım kipli yapı elemanları. Gerilim kipinden akım kipine dönüşüm. Translineer devreler. Nullör kavramı. Akım kipli analog süzgeç tasarımı. Logaritmik domenli devreler. Dış davranışı doğrusal, iç davranışı doğrusal olmayan devreler.


EE 640

Microprocessor System Design
Mikroişlemcili Sistem Tasarımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Elektronik aletlerde, denetlemede ve haberleşmede amaca adanmış mikroişlemcili sistemlerin tasarımı. Orta ve büyük ölçekli mikroişlemcili sistemlerin tasarımı. Çok-işlemcili sistemlerin tasarımı.


EE 643

Digital Communication
Sayısal İletişim
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Sayısal iletişimde işaret uzayları ve sistem çözümlemesi. İletişim kanallarının özellikleri. Sonlu bant genişliği ve gürültü altında kiplenim teknikleri. Toplanır beyaz-Gauss gürültüsü altında doğrusal ve doğrusal olmayan işaretleşme. Temel denkleştirme yöntemleri. Uyarlanır denkleştirme. Çok kanallı ve çoklu-taşıyıcılı sistemler. Yayılı izge yöntemleri ve çok kullanıcılı iletişim.


EE 644

Error Control Coding
Hata Denetim Kodları
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Cebir ve Galois alanlarına giriş. Doğrusal blok kodlar, çevrimsel kodlar, BCH ve Reed-Solomon kodları ve katlamalı kodları içeren çeşitli hata denetim kodları. Viterbi algoritması. Kafes kodlamalı modülasyon.


EE 650

H∞ - Optimal Control
H∞ - Eniyi Denetim
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

L2, Lsonsuz, H2 ve Hsonsuz uzaylarının tanımları, doğrusal işleçler hakkında temel bilgiler. Nehari problemi. Hsonsuz üzerinden aralarında asal çarpanlara ayırma, içsel kararlaştırıcı dengeleyicilerin parametrelendirmesi ve Hsonsuz - en uygun denetim probleminin bir model eşleme problemine indirgenmesi. Tek girişli ve tek çıkışlı sistemler için Nehari kuramı ile tek yanlı model eşleme probleminin çözümü. Çok girişli ve çok çıkışlı sistemlerde doğal iç-dış, spektral ve J-spektral çarpanlara ayırma. Krein uzayları. Nehari kuramı ile iki yanlı model eşleme probleminin çözümü. Hsonsuz en iyileme denetim probleminin durum uzayı çözümü: Merkezi denetleticiler ve tüm Hsonsuz en uygun denetleyicilerin parametrelendirilmesi.


EE 652

Adaptive Control
Uyarlanır Denetim
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Uyarlamalı Denetim sistemlerinde temel yaklaşımlar ve alternatifler. Deterministic sistem modelleri. Gerçek zamanlı parametre kestirimi yöntemleri. Recursive Least Squares yöntemi. Basit uyarlamalı denetim için MIT kuralı. Referans Model Bazlı Uyarlamalı denetim. Lyapunov  yöntemi ile uyarlarmalı denetim sistemlerinin kararlılık analizi.  Direkt ve indirekt uyarlamalı denetim sistemleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE652/tabid/355/language/en-US/Default.aspx

EE 653

Optimal Control Theory
Eniyi Denetim Kuramı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Değişimler hesabı, iki noktalı sınır problemleri, sürekli sistemlerin optimal denetimi ve denetleme kuralları,  Pontryagin’s Enaz Prensibi, en az zaman, yakıt ve enerji problemleri, optimal kontrol tasarımı, düzengeç ve takip problemeleri, tekil denetleme problemleri, ayrı sistemlerde optimal denetim.


EE 655

Stochastic Systems and Control
Rasgele Sistemler ve Denetimi
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Ayrık ve sürekli zamanlı belirsiz doğrusal dinamik sistemlerin modellenmesi ve analizi. Kestirim problemleri: Bayesian, Fisher ve Ağırlıklı En Küçük Kareler kestirimi. En uygun tahmin, filtreleme ve yumuşatma. Kalman süzgeci. Wiener-Hopf kuramı. Olasılıksal en uygun denetim.


EE 656

Analysis of Nonlinear Control Systems
Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Doğrusal olmayan kontrol problemlerinin çözümü, faz düzlemi, aktarım fonksiyonu, röleli servo-mekanizmalar. Optimum ve yarı-optimum röle servoları. Doğrusal olmayan kompanzasyon teknikleri. Kendinden uyarlamalı kontrol sistemleri. Analog benzetim.


EE 657

Robotics
Robot Sistemleri
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Endüstriyel otomasyon. Manipulator ve algılayıcı teknolojisi. Kinematik ve Lagrange dinamiklerinin tekrarı. Eklem-uzayı/çalışma-uzayı dönüşümleri ve veri yapıları. Noktadan noktaya sürekli yol kontrolü. Robot kontrolü: komut dilleri, navigasyon ve haritalama, optik ve akustik keşif ve örüntü tanıma, çarpışma kaçınma algoritmaları, konumlama hassasiyeti, çözünürlük ve tekrarlanabilirlik. Zeka dağılımı. Adaptif hiyerarşik kontrol.


EE 658

Computer Control Techniques
Bilgisayarla Denetim Teknikleri
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Sayısal kontrolörlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi; bozunum modelleri, girdi/çıktı modellerine dayalı kutup yerleştirme tasarımı, durum uzayı yaklaşımına dayalı optimal tasarım; kendinden ayarlamalı kontrol; kestirimci kontrol. CAD araçları yardımıyla benzetim çalışmaları.


EE 662

Electromagnetic Wave Propagation
Elektromanyetik Dalga Yayılımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Hertz potansiyeli. Farklı ortamlarda düzlem dalgalar. Temel kaynakların spektral temsili. Tabakalı bir ortamda dipol alanı.Yer dalga ve iyonosferik yayılım. Bir dalganın tek bir parçacık tarafından saçılması ve yutulması.


EE 664

Antenna Theory
Antenler Kuramı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Akım dağılımı ve alan dağılımından doğan radyasyon. Uzak alanın hesaplanması.Temel dipol. İnce doğrusal antenler, yakın ve uzak alanlar. Antenlerin empedansı, öz ve karşılıklı empedans.  Antenlerin yönlü özellikleri, anten dizileri. Alıcı antenler. Açıklık, boynuz , reflektörler ve lenslerden doğan radyasyon. Özel anten çeşitleri.


EE 670

Adaptive Filter Theory
Uyarlamalı Süzgeç Kuramı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Doğrusal süzgeçlerin farklı gerçeklenmelerinin matematiksel teorisi. Doğrusal eniyileme süzgeçlerinin detayları, Wiener süzgeçleri, doğrusal öngörü, ve Kalman süzgeçleri. FIR yapılarıyla lattice süzgeç yapılarının karşılaştırılması. En küçük kareler  yöntemi,  dik düşüş, en küçük ortalama kare (LMS) ve yinelemeli en küçük kareler (RLS) süzgeç tasarım algoritmalarının karşılaştırması.


EE 671

Information Theory
Bilişim Kuramı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE671/tabid/345/language/en-US/Default.aspx

EE 673

Radar and Sonar Systems
Radar ve Sonar Sistemleri
Credits : (3+0+0) 3

Mikrodalga yayılımı. CW, FM, MTI doppler ve izleme radarı. Radar vericileri ve alıcıları ve antenler. Sualtında ses yayılımı. Sonar vericisi ve alıcısı. Güç çeviricileri. Dizi sinyal işleme. Radar ve sonar sinyallerinin algılanması ve işlenmesi.


EE 675

Waves in Random Media
Rasgele Ortamlarda Dalgalar
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Rastgele ortam ve onun istatistiksel özellikleri.  Düzlem dalgalar spektrumu veya dizisi olarak rastgele alan. Ortalama alan, güç, alan tutarlılığı ve açısal spektrum.Dalga alanının şiddet değişimleri. Sabit saçıcılardadalgaların tekli ve çoklu saçılma teorisi. Ortamın diyadik geçirgenliği.


EE 676

Remote Sensing
Uzaktan Algılama
Credits : (3+0+0) 3

Radarların temel işlemleri ve uygulamaları.  Mikrodalga uzaktan algılamada anten sistemi. Radyometri. Atmosferik bileşenlerle mikrodalga etkileşimi. Radyometri sistemleri. Arazinin aktif mikrodalga algılaması..


EE 677

Detection and Estimation Theory
Sezim ve Kestirim Kuramı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Klasik istatistiksel karar kuramı, karar ölçütleri ve bileşik hipotez testleri. Alıcı işlem eğrisi ve hata olasılığı, radar ve iletiişm uygulamaları. Parametreleri bilinmeyen veya rasgele parametreli sinyallerin sezimi, rasgele sinyallerin sezimi, parametrik olmayan sezim teknikleri. Sinyal tasarımına giriş, belirsizlik fonksiyonu, belirsizlik ilkesi. Radar ve sonar sistemi uygulamaları.


EE 680-689

Special Topics
Özel Konular
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Elektrik Mühendisliği alanındaki en son ve mevcut gelişmelerin çalışılması.


EE 690

M.S. Thesis
Yüksek Lisans Tezi
Credits : 0
ECTS : 30

EE 691-694

Seminar
Seminer
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Bilgisayarlar, sistemler, iletişim, kontrol ve katı hal konularındaki güncel araştırma alanlarının sunumu ve çalışılması.


EE 695-698

Special Topics
Özel Konular
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Elektrik Mühendisliği alanında son gelişmelerinin çalışılması.


EE 699

Guided Research
Yönlendirmeli Araştırmalar
Credits : (2+0+4) 4
ECTS : 8

Bölüm öğretim üyeleri ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında araştırma gerçekleştirilmesi. Doktora programı öğrencilerinin öğretim üyeleri danışmanlığında bir araştıma önerisinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin çalışmaları.


EE 790

Ph.D. Thesis
Doktora Tezi
Credits : 0
ECTS : 30

EE 583

Special Topics (Independent Component Analysis)
-
Credits : (3+0+0)3

Rasgele dizin, bağımsızlık, gradyanlar ve eniyileme yöntemlerinin tekrarı, kestirim kuramı enformasyon kuramı, ana bileşenler analizi ve  beyazlaştırma.  Temel bağımsız bileşenler analizi, bağımsız bileşenler analizi yorumları. Dağılımları Gausstan uzaklaşmayı maksimum kılarak, karşılıklı bilgi aktarımını minimum kılarak, doğrusal olmayan ilintisizleştirme ile veya doğrusal olmayan ana  bileşenler analizi kullanarak elde edilen bağımsız bileşen yorum ve türetimleri. Temel bağımısz bileşen analizi yöntemleri, gürültülü bağımsız bileşenler analizi, doğrusal olmayan bağımsız bileşenler analizi, zaman yapısını kullanan yöntemler, evrişimsel karışımlar ve gözü kapalı ters evrişim. Bağımısız bileşenler analizi uygulamaları.
evrişimsel karışımlar ve kör ters evrişim. Bağımısz bileşen analizi  uygulamaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE583/tabid/331/language/en-US/Default.aspx

EE 58A

Special Topics (Optimal Filtering for Signal Processing)
-
Credits : (3+0+0)3

Ayrık-zamanlı sistem modelleri ve durum denklemlerinin tekrarı. Doğrusal eniyileme süzgeçleri ve Kalman süzgeci,  ızgara temelli süzgeçler. Doğrusal olmayan süzgeçleme ve eniyialtı doğrusal olmayan süzgeçler. Markov zinciri Monte Carlo yöntemleri, parçacık süzgeçleri, önem örneklemesi, önem fonksiyonunun seçimi, tekrar örnekleme. Değişik parçacık süzgeç yapıları, doğrusal olmayan süzgeçler için Cramer- Rao sınırı. Parçacık süzgeç uygulamaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE58A/tabid/332/language/en-US/Default.aspx

EE 58H

Digital Video Processing
Sayısal Video İşleme

Video formatlarına ve görsel algıya giriş.Video sinyallerinin Fourier analizi. Video örnekleme ve farklı örneklemeler arası çevrim.Video modelleme (Kamera, ışıklandırma, nesne, sahne). Hareket kestirimi. Video kodlama (sinyal ve/ya içerik tabanlı) ve video sıkıştırma standartlarına giriş. IP ağları üzerinden video dağıtımı.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE58H/tabid/277/language/en-US/Default.aspx

EE 58K

Special Topics in Control Engineering Applications
-
Credits : 3

İnsan operatörü modelleri, anestezi derinliğinin bulanık kontrolü, akıllı kon¬trolün bazı biyomedikal uygulamaları, ilaç zerkinin optimal kontrol problemi olarak ele alın¬ması,  Parkinson hastalığı, şeker hastalığı ve kan glikoz seviyesinin kontrolü.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Graduate/GraduateCourses/EE58K/tabid/340/language/en-US/Default.aspx

EE 571

Bayesian Signal Processing
Bayes Temelli İşaret İşleme
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

 Bayes kuramı ve Bayesçi kestirim. Belirlenimci, olasılıksal ve ardışık yordama teknikleri. Toplu ve

ardışık Bayesçi kestirimler. Örnekleme yöntemleri ve benzetime dayalı Bayes teknikleri. Bayesçi
işaret işleme için durum uzay modelleri. Bayes temelli kestirimde klasik yaklaşımlar, doğrusal en iyi
süzgeçler: Kalman süzgeci ve yaygınlaştırılmış Kalman süzgeci. Unscented dönüşümü, unscented
Kalman süzgeci ve Gauss toplamı süzgeci ile Bayesçi kestirim. Parçacık süzgeçleri, öneme göre
örnekleme, önem fonksiyonunun seçimi, yeniden örnekleme ve parçacık süzgeçli Bayesçi kestirim.
Bayes temelli birleşik durum/parametre kestirimi, parçacık süzgeçleri için Cramer-Rao sınırı.

EE 553

Introduction to Nonlinear Control
Doğrusal Olmayan Kontrola Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

 Doğrusal olmayan sistemlerin temel özellikleri, faz uzayı analizi yönetemleri, faz portresi çizimi,

denge noktaları ve kararlılık kavramları. Lyapunov’un doğrudan yöntemi ve sistem analizi ve
kontrolunda kullanımı. Özerk olmayan sistemlerde Lyapunov analizi, Barbalat lemmasını kullanarak
Lyapunov-benzeri analiz, geribesleme ile doğrusallaştırma ve gerekli matematiksel araçlar: Lie
türevleri ve Lie ayraçları, diffeomorfizmler ve durum dönüşümleri. Kayan kipli kontrol ve
uyarlamalı kontrole giriş.

Current Courses

 

Quick Links
Dersler (Lisans)
Dersler (Lisansüstü)                             
Haber Arşivi
Önceki Seminerlers
EE İçin İş Tanımları
Yüzüncü Yıl Sayfamız
  Humor

 

 

Boğaziçi Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

34342 - Bebek / İSTANBUL

Tel: +90 212 359 64 14
Fax: +90 212 287 24 65

 

 

 

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

34342 - Bebek / İSTANBUL

Tel: +90 212 359 64 14
Fax: +90 212 287 24 65

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login