Click for English Turkish
BUEE'de Araştırma

BUEE Fakültesi: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği disiplininin 9 temel araştırma alanında araştırma yapar. BÜ’de Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlere ek olarak Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, Paris Teknoloji Enstitüsü, Université de Lyon, Politeknik Üniversitesi, Hiroşima Üniversitesi vb gibi üniversitelerle ortak araştırma çalışmaları vardır. Araştırma çabaları devlet programları, TÜBİTAK, COST gibi uluslararası programlar, Framework Programları ve sanayi gibi çeşitli kaynaklar tarafından finanse edilmektedir.
 
Biyomedikal Mühendisliği: Biyomedikal Mühendisliği elektronik mühendisliği ve bilgi teknolojilerinin tıp bilimlerindeki uygulamaları ile ilgilenir.
•    Biyomedikal Sinyal İşleme
•    Akciğer Sesleri; Bilişsel Sinyal Analizi
•    Tıbbi Görüntüleme
•    Tıbbi Görüntü İşleme, Çözümleme ve Görselleştirme
•    Tıbbi Aletler

 
Denetim Kuramı: Denetim Kuramı öncelikle kuramsal modelleme, tahmin ve fiziksel sistemler ve operasyonel süreçlerin kontrolü ile ilgilidir.
•    Akıllı Sistemler Ağı
•    Doğrusal Olmayan Denetim Kuramı
•    Sistem Tanıma ve Uyarlamalı Denetim
•    Kaos ve Belirleyici olmayan Sistemler
•    Robot Seferi

 
Elektromanyetik Dalgalar, Mikrodalga Teknikleri ve Optik: Bu araştırma grubu elektromanyetik radyasyonun biyolojik etkileri, uzaktan algılama ve RF-MEMS üzerine odaklanır.
•    Mikrodalga Devre Tasarımı
•    RF MEMS
•    Optik
•    Uzaktan Algılama
 
Mikroelektronik: Mikroelektronik Tasarım ve Uygulamaları, MEMS aygıtları ve entegre devre üretimi, devre ve sistem tasarımı ve simülasyonunu içerir.
•    Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS)
•    Analog, Sayısal, Karışık Sinyal Entegre Devre Tasarımı
•    VLSI için Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
•    Radyo Frekans Sistemleri
•    Biyomedikal mikrosistemler
•    Organik Elektronik
 
Sinyal ve Görüntü İşleme: Bu grup çeşitli uygulamalar için sinyallerin temsili, çözümlenmesi ve işlenmesi sorunlarını giderir.
•    İnsan-makina Arayüzleri
•    Güvenlik, Damgalama, Kimlik Doğrulama
•    Multimedya Sinyal İşleme
•    Haberleşme için Sinyal İşleme
•    Konuşma ve Ses İşleme
•    Video İşleme
•    İstatistiksel Sinyal İşleme
•    Bilgisayar Görüşü

Telekomünikasyon: Telekomünikasyon grubu kablosuz kanal karakterizasyonu, modülasyon sistemleri ve hata düzeltme kodları uzmanlığına sahiptir.
•    Sayısal Modülasyon, OFDM
•    Genişbant İletişim
•    Hata Düzelten Kodlar
•    Bilgi Kuramsal İşleme

 

Research In BUEE

 

İlave Bağlantılar

 

Boğaziçi Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

34342 - Bebek / İSTANBUL

Tel: +90 212 359 64 14
Fax: +90 212 287 24 65

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login